Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Journalist / kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 01.12.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig 30 % fast stilling som journalist/ kommunikasjonsrådgiver (SKO 1364) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF).

Klinikk psykisk helse og avhengighet består av fem enheter; Enhet voksenpsykiatri, Enhet barne- og ungdomspsykiatri, NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). Klinikken har ca 133 universitetsansatte.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF) er et forskingssenter under Klinikk psykisk helse og avhengighet med ca. 30 ansatte. NSSFs målsetting er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Senteret har to forskergrupper, drifter tre utdanningsprogram, nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og driver omfattende undervisnings- og formidlingsvirksomhet. I tillegg til nettsiden ww.selvmord.no gir NSSF ut det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi med 3 nummer per år. Stillingen som kommunikasjonsrådgiver/journalist er knyttet opp mot tidsskriftet Suicidologi, nettsiden www.selvmord.no og sosiale medieflater.

For ytterligere informasjon om NSSF se her.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i redaksjonen for tidsskriftet Suicidologi
 • Produsere tekster til nettsiden www.selvmord.no, tidsskriftet Suicidologi og andre aktuelle nettsteder som forskning.no, Science Norway og Alpha Galileo
 • Kvalitetssikre skriftlig formidlingsmateriell ved senteret
 • Produksjon av korte videosnutter og illustrasjoner (bilder) til tekster
 • Samarbeide med nettredaktøren

Stillingen kan tillegges andre relevante arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring fra journalistfaglig arbeid innenfor tema psykisk helse
 • Evne til å sette seg inn i, forstå , forenkle og formidle komplisert forskning
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om forskningsfeltet er en fordel
 • God kjennskap til nynorsk skriftspråk er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker etter en medarbeider med evne til å jobbe selvstendig og systematisk, som er fleksibel og har lett for å samarbeide med andre om ulike deloppgaver.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling innenfor viktig formidlingsarbeid. Tett samarbeid med forskere innen selvmordsproblematikk.
 • Årslønn i lønnsspenn 626 100– 677 600 avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Attraktive velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Seniorpolitikk
 • Stillingen har fleksitidsordning med sommertid fra 15.05 til 14.09

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS