Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver - Senter for Digitalt Liv Norge

Søknadsfrist: 10.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Senter for Digitalt Liv Norge har ledig et engasjement som kommunikasjonsrådgiver på området kommunikasjon og samfunnskontakt. Ønsket oppstart er så fort som mulig. Sluttdato er 31.01.2021, med mulighet for forlengelse dersom senteret blir videreført.

Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon drevet av UiO, UiB og NTNU med bevilgning fra Forskningsrådet. Senteret omfatter i tillegg forskningsprosjekter fra forskningsinstitusjoner over hele landet.

Les mer om senteret og forskningsprosjektene på www.digitallifenorway.org.

DLN bryter den tradisjonelle organiseringen av forskning og utvikling og har som hovedmål å utvikle ny kunnskap og nye metoder som bidrar til å løse grunnleggende samfunnsmessige utfordringer for nåværende og fremtidig bioteknologi. DLN forventes å ta en betydelig og synlig posisjon innen forskning og innovasjon innenfor bioteknologi, bioinformatikk og systembiologi, både nasjonalt og internasjonalt.

Senterets drift er organisert i totalt fem ulike ansvarsområder. Kommunikasjons­rådgiveren er koordinator for området samfunnskontakt og kommunikasjon. I tillegg er det ansvarsområder for: 1) ledelse og ansvarlighet i forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation/RRI); 2) innovasjon og industri-involvering; 3) rekruttering og forskerutdanning og 4) kompetanse og infrastruktur-nettverk.

Ansvarsområdet samfunnskontakt og kommunikasjon ledes av Professor Kjetill S. Jakobsen ved Institutt for biovitenskap (IBV). Til dette området ligger et spesielt ansvar for samfunnskontakt og å bidra til formidling og kommunikasjon av senterets virksomhet, også innad mellom senterets forskere. Kommunikasjons­rådgiveren skal i samarbeid med ledelsen av senteret og koordinatorene for de andre ansvarsområdene bidra til å drifte og utvikle DLN; stillingen vil således være utfordrende og by på reelle muligheter for strategisk arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Synliggjøre senteret og senterets prosjektportefølje
 • Kommunikasjon og formidling av senterets virksomhet, herunder redigering og skriving for senterets hjemmesider og sosiale plattformer
 • Tilrettelegge for og utøve ekstern kommunikasjon med relevante aktører
 • Tilrettelegge for og støtte intern kommunikasjon, herunder koordinere aktivitet mellom senterets ulike aktører i ulike institusjoner og deler av landet
 • Planlegging og gjennomføring av ulike typer arrangementer (gjesteforelesninger, seminarer, konferanser, åpne møter og lignende)
 • Lederstøtte til den faglige lederen av arbeidspakken og av DLN, samt den operative ledergruppen
 • Øvrige oppgaver etter behov og kompetanse

Arbeidsoppgavene er felles for begge stillingskategorier, men ved en eventuell tilsetting i seniorrådgiverkode vil vedkommende få et selvstendig ansvar for saksfeltet og bistå som en ressursperson for ledelsen innenfor samme saksfelt.

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og forskningsformidling
 • God kjennskap til bioteknologi og livsvitenskapssektoren nasjonalt og internasjonalt
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå (rådgiver). Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå (seniorrådgiver). Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra administrativt arbeid vil være en fordel

Personlige egenskaper

Arbeidsgruppa som driver DLN er liten og sitter spredt i Oslo, Trondheim og Bergen. Personlig egnethet for oppgavene og inn i gruppesamarbeidet er derfor et svært viktig krav.

Vi søker etter en kollega som er motivert for formidlingsarbeid, språklig sikker og nøyaktig, har god gjennomføringsevne, og er fleksibel og løsningsorientert. Evne til å arbeide selvstendig men også i team samt evne til å drive mange prosesser parallelt, vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (kode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 504 700 og kr 583 900, avhengig av evt. ansiennitet og kompetanse
 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 573 100 og kr 667 200, avhengig av evt. ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Send søknad