LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Rådgiver - Kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist: 17.01.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Kommunikasjonsenheten har ansvar for hele bredden av Nord universitets interne og eksterne kommunikasjon, herunder lederstøtte og strategi, formidling og mediehåndtering, web og digitale medier, studentrekruttering, arrangementer, profilering, omdømmebygging og grafiske tjenester. Kommunikasjonsenheten består av 18 årsverk, og enhetens leder rapporterer til rektor.

Vil du være med å markedsføre Nord universitet sammen med oss?

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver ved Kommunikasjonsenheten innenfor arrangement, profilering og formidling. Stillingen har kontorsted Levanger.Vi søker etter en kommunikasjonsrådgiver som skal jobbe med å markedsføre Nord universitet regionalt og nasjonalt. Du er en person som evner å se praktiske og kommunikasjonsmessige muligheter, er god til å bygge relasjoner og som har kunnskap og handlekraft til å videreutvikle ideer.Stillingen innebærer både kreative arbeidsoppgaver i team, og systematisk jobbing på egenhånd.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter som styrker Nord universitets merkenavn, profil og markedsposisjon og synlighet
 • Ansvar for å rekruttere, lære opp og veilede universitetets studentambassadører
 • Ansvar for universitetets kontakt med videregående skole
 • Planlegge og gjennomføre større og mindre arrangementer innen studentrekruttering og forskningsformidling
 • Skape oppmerksomhet og oppslutning om arrangementene og det faglige innholdet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Kunnskap om kommunikasjon og merkevarebygging
 • Erfaring med utvikling av konsepter og arrangement
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne
 • Utadrettet, løsningsorientert og har erfaring med kreative arbeidsprosesser
 • Gode samarbeidsevner, og evner å lede arbeidsprosesser
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 53 - 62 - NOK 474 500,- - 555 800,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17.01.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070878

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS