Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonskoordinator ved UiOs Grønt kontor

Søknadsfrist: 20.06.2024

Universitetet i Oslo

Grønt kontor holder til i Frederikkebygget og er et knutepunkt og arena for klima- og miljørettede aktiviteter for studenter og ansatte på UiO. Vi er 8 deltidsansatte som alle leder prosjekter som bidrar til UiOs ambisiøse klima- og miljøstrategi. Vi initierer og følger opp langsiktige prosjekter, samtidig som vi arrangerer en rekke aktiviteter og arrangementer.

Om stillingen

Kommunikasjonskoordinatoren får en 20% stilling (7,5 timer per uke) ut året, med mulighet for forlengelse opp til ett år. Timene skal brukes på vårt ukentlig teammøte, være vertskap i åpningstiden på Grønt kontors lokaler på Frederikkebygget (ca. to ganger i måneden) og oppfølging av Grønt kontors kommunikasjonsarbeid. Timene som skal brukes på kommunikasjon er fleksible - noe som betyr færre timer i eksamensuker og ferier, og flere timer når vi har mange arrangementer aktiviteter. 

 Dette vårsemesteret har vi hatt over 30 arrangementer og vi har allerede planlagt like mange i høstsemesteret! Vi trenger derfor en dyktig student som kan formidle disse arrangementene og prosjektene gjennom våre kommunikasjonskanaler (nyhetsbrev, sosiale medier, plakater og infoskjermer). 

Arbeidsoppgaver

Som kommunikasjonskoordinator har du ansvar for: 

 • utforming og utsending av månedlig nyhetsbrev (Make)
 • utforme illustrasjoner, plakater og infoskjermer til arrangementer i tråd med UiOs grafiske profil (Canva, Facebook, Instagram og Vortex)
 • ha tett kontakt med UiO’s kommunikasjonsavdeling

I tillegg forventes alle ansatte på Grønt kontor å: 

 • initiere, gjennomføre og formidle prosjekter som bidrar til at UiO når målene i den overordnede klima- og miljøstrategien. 
 • arrangere klima- og miljørettede aktiviteter og arrangementer. 
 • bygge organisasjonen sammen med resten av teamet, samt drive det fysiske rommet (inkludert oppgaver som møteleder og sekretær, evaluere arrangementer, følge opp rutiner, vedlikeholde en takhage, holde stedet rent) 
 • bidra til å synliggjøre beste praksis og aktiviteter innen klima- og miljøarbeid ved UiO. 

Kvalifikasjonskrav 

Som kommunikasjons koordinator på Grønt kontor må du være strukturert, kreativ og selvstendig, men også en som trives i et team. 

Vi ser etter søkere med erfaring med kommunikasjonsarbeid, og kjennskap til Make og Canva (og gjerne Vortex). Erfaring fra organisasjoner og/eller med gjennomføring av arrangementer eller aktiviteter er et pluss. 

Du må være registrert som UiO-student på heltid i løpet av ansettelsestiden. 

Arbeidsspråket på Grønt kontor er engelsk, men til akkurat denne stillingen ønsker vi i denne omgang en som også kan snakke og skrive norsk flytende. 

Vi tilbyr

Grønt kontor tilbyr deg et kreativt lærings- og arbeidsmiljø hvor du vil jobbe i et dynamisk team med både studenter og ansatte. Du vil få muligheten til å utvikle ferdigheter innen bærekraft, ledelse og teamarbeid. Siden Grønt Kontor er en del av UiO blir du en del av en stor faglig organisasjon. I tillegg til dette vil en koordinatorstilling ved Grønt kontor være en unikt tilskudd til din CV.

Lønn kr 410 000,- pr . år i 100% stilling. 

Dette er en 20 % stilling fra 5. august-31. desember 2024, med mulighet for forlengelse i opptil ett år.

Søknaden skal inneholde

Søknaden må inneholde:

 1. Søknadsbrev
 2. CV (oppsummering av utdanning, stillinger og faglig arbeid)
 3. Referanseperson (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer)

Søknad (evt.) med vedlegg skal leveres i vårt rekrutteringssystem.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Anne-Line Sandåker : a.l.sandaker@sum.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS