LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Informasjonskonsulent (midlertidig) - Sentraladministrasjonen

Søknadsfrist: 21.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakulteter ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les mer om studieavdelingen her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Informasjonskonsulent (midlertidig)

Ved Studieavdelingen er det ledig en midlertidig stilling (100%) som informasjonskonsulent for å bistå med planleggingen av studiestart i august og hjelpe til på avdelingens opptaksenhet.

Det er behov for en medarbeider som skal avlaste koordinator for studiestart på Studieavdelingen fra juni og ut august. Stilingen er i denne perioden 100 % .

Studieavdelingen har ansvar for å koordinere studiestarten med fakultetene, planlegge fellesarrangement og utarbeide informasjon til nye studenter, både norske og internasjonale.

Arbeidsoppgåver:

 • Koordinere og følge opp tiltak for å fremme studentorganisasjonene i etterkant av studiestart
 • Utsendelse av e-post og SMS til nye studenter
 • Arbeide for oppdatert og tilpasset informasjon til nye studenter på nett
 • Bistå i planleggingen av velkomstseremonien
 • Arbeid med mottak av internasjonale studenter
 • Eventuelle andre oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av studiestart på UiB
 • Stillingen kan bli tillagt andre studieadministrative oppgaver

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • God kjennskap til UiB generelt
 • Serviceinnstilt, omgjengelig, selvstendig og initiativrik
 • Evne til å jobbe systematisk og ryddig
 • Fleksibel, har stå-på-vilje og takler en tidvis hektisk hverdag
 • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig og har gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gjerne erfaring med informasjonsarbeid, planlegging av arrangement og prosjektarbeid
 • Fullført videregående skole, fortrinnsvis underveis i en bachelorgrad.

Vi tilbyr:

 • Et godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Konsulent (kode 1065) blir lønnet etter lønnstrinn 33 - 46, LR.17.3-5 (for tiden kr. 364 800 - 431 900 i det statlige lønnsregulativet etter tjenesteansiennitet og kvalifikasjoner). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsorganisasjon (IA- bedrift)
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt.
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

 • Informasjonskonsulent og prosjektleder for studiestart Karine Skavhellen på e-post til [email protected] eller telefon 55 58 88 49

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS