LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Kommunikasjonsrådgiver / -konsulent (Avdeling for kommunikasjon og marked)

Søknadsfrist: 05.11.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved kommunikasjonsavdelingen er det ledig vikariat

Om stillingen

Ved Avdeling for kommunikasjon og marked er det ledig et 12-15 måneders vikariat i 100 % stilling som kommunikasjonsrådgiver/-konsulent med tiltredelse snarest.

Stillingen er knyttet til Seksjon for media og formidling, og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er primært campus Porsgrunn, men arbeid fra andre campuser kan vurderes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Produsere video, bilder og tekst til våre digitale kanaler som usn.no, intranett og sosiale medier der målgruppene både er interne og eksterne. Stillingen vil også jobbe inn mot studenter som en viktig målgruppe
 • Bistå ett av fakultetene våre med kommunikasjonsoppgaver og gi kommunikasjonsfaglige råd sammen med kolleger i avdelingen
 • Sette samfunnsaktuell tematikk fra USN på agendaen både i lokale og nasjonale medier
 • Delta aktivt i avdelingens øvrige arbeid, både strategisk og operativt

Kvalifikasjoner

 • Journalist, media- eller kommunikasjonsutdanning fra universitet eller høgskole
 • For stilling som rådgiver ønskes fortrinnsvis masterutdanning, men realkompetanse med relevans for stillingens hovedoppgaver kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring med videoproduksjon

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på at du

 • Håndterer høyt arbeidstempo, er kunnskapssøkende og offensiv på vegne av USN
 • Er rask og selvgående, har gode samarbeidsevner og vant med å forholde deg til ulike miljøer, mennesker og fagfelt
 • Har en god penn og formidlingsevne, har erfaring med å produsere innhold og publisere i digitale kanaler
 • Ha oversikt over medielandskapet, kjenner medienes arbeidsform og jobber for å få oppmerksomhet rundt våre satsingsområder
 • Gode nynorskkunnskaper verdsettes

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) NOK 475 800 – 594 300 per år eller rådgiver (SKO 1434): NOK 516 100 – 637 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Powered by Labrador CMS