Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Formidlingskonsulent / -rådgiver ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 26.03.2020

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for forskning, utdanning og formidling er det ledig et toårig vikariat med mulighet for forlengelse som førstekonsulent / rådgiver.

For særlig kvalifiserte kandidater, kan tilsetting som rådgiver være aktuelt. Vi ønsker tilsetting i vikariatet så snart som mulig.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Arbeidsoppgaver

Stillinga vil bestå i å koordinere, planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter knyttet til små og store arrangement, studentrekruttering og forskningskommunikasjon.

Arbeidet omfatter blant annet koordinering, planlegging, arrangementsstøtte, markedsføring, nettpublisering og bruk av sosiale medier. Den som tilsettes, skal også arbeide med bilder og tekst i forbindelse med profilering.

Stillinga inngår i en faggruppe som jobber allsidig og prosjektbasert innen kommunikasjon, formidling og studentrekruttering. Den som tilsettes, må være åpen for å bidra kommunikasjonsfaglig også utover egne hovedarbeidsområder. Arbeid på kveldstid og i helger, kan forekomme.

Kvalifikasjoner

For å kunne bli tilsatt i stillinga, må du ha:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå innen kommunikasjon, markedsføring eller annen aktuell utdanning
 • erfaring fra praktisk arrangementsavvikling og kommunikasjonsarbeid
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Særlig lang og relevant erfaring, kan erstatte utdanningskravet.

Vi ønsker også at du har:

 • kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid, markedsføring, profilering og kundebehandling
 • kjennskap til akademia og erfaring fra forskningskommunikasjon og samarbeid med forskere
 • gode språkkunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig
 • praksis med nettpublisering og bruk av sosiale medier i jobbsammenheng
 • god visuell dømmekraft, erfaring fra grafisk arbeid og håndtering av foto og illustrasjoner
 • gode IKT-ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en initiativrik, positiv og trygg kollega som har en god blanding av kreativitet og tålmodighet. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi ønsker deg som kan:

 • håndtere flere prosjekter samtidig
 • være strukturert og nøyaktig
 • jobbe både selvstendig og i team
 • beholde oversikt og ro i en hektisk hverdag og i møte med andre
 • være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • være vennlig og ha godt humør
 • ha praktisk sans

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsuelnt lønnes etter statens regulativ kode 1408. For særlig kvalifiserte kandidater, kan tilsetting som rådgiver være aktuelt. Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillinga, kontakt:

 • Seksjonsleder Ståle Liljedal, tlf. 77646752, mobil 95165935, e-post [email protected], eller
 • Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering, Torgunn Wærås, tlf. 77646858, mobil 99701397, e-post [email protected]

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen