Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Informasjonskonsulent - Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 29.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Om stillingen

En av våre kollegaer skal ut i foreldrepermisjon, så vi har derfor ledig et vikariat på inntil 10 måneder som seniorkonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets administrasjon. Stillingen inngår 50% i fakultetsadministrasjonens kommunikasjonsseksjon og 50% i studieseksjonen.

Kommunikasjonsseksjonen består av 8 personer hvor hovedoppgaver er rekruttering av nye studenter, forskningskommunikasjon, samfunnskontakt og nettsider.

Studieseksjonen består av 22 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, opptak, undervisningsplanlegging, studiekvalitet, internasjonalisering, studentoppfølging og studieinformasjon.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og er i gang med en strategisk utdanningssatsing: https://www.mn.uio.no/om/strategi/utdanningsstrategi/Både Kommunikasjonsseksjonen og Studieseksjonen er aktivt involvert i å planlegge, koordinere og iverksette tiltak som bygger opp under de strategiske målene. Stillingen skal styrke kommunikasjonen av utdanningstilbudet ved MN og fungere som bindeledd mellom Studieseksjonen og Kommunikasjonsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Studiewebredaktør:
  • redaktør for studienettsidene for fakultetet og fakultetets underliggende enheters studienettsider
  • googleannonsering og søkeroptimalisering
  • for-ansatte sidene med prosessbeskrivelser
 • Ansvar for sosiale medier:
  • Videreutvikle fakultetets sosiale medier-kanaler og sette opp annonser og kampanjer
 • Oppfølging av ulike undersøkelser knyttet til arbeidsmarked for MN-kandidater og MN-kandidatenes tilfredshet med egen utdanning
 • Involvert i fakultetets arbeid med studentrekruttering

Den som tilsettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon. Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne innen medier og kommunikasjon. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Du må ha solid erfaring med målrettet arbeid med sosiale medier og nettsider, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen utdanningsfeltet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy, og spesielt publiseringsverktøy

Personlige egenskaper

 • Du må være utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har sterk gjennomføringsevne
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap
 • Det er svært viktig med personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 464 000 og kr 552 800, avhengig av evt ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, epost [email protected],

Søk på stillingen