Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - UiO:Energi

Søknadsfrist: 06.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer.

Ønsker du et oppdrag innen kommunikasjon og arrangementsstøtte?

Om stillingen

UiO:Energi og miljø er en av universitetets tre tverrfaglige satsinger og ønsker å gi viktige bidrag til en grønn omstilling som er både rettferdig, inkluderende og bærekraftig. Satsingen jobber med tiltak rettet mot forskning, utdanning, samfunnskontakt og kommunikasjon innen energi-, klima- og miljøfeltet. Satsingen skal blant annet bidra til økt samarbeid både internt og eksternt ved å bringe industri, studenter, myndigheter og forskningspartnere sammen. Vi stimulerer også til internasjonalt samarbeid og samfunnsrelevans av utdanning og forskning.

I 2023 skal UiO:Energi og miljø for første gang arrangere en energikonferanse innen grønn og digital omstilling i samarbeid med Oslo Science City. Direktør for satsingen vil være prosjektleder for arrangementet. Du vil bli en sentral medarbeider for planlegging og gjennomføring av dette arrangementet. Du vil være en medarbeider i kjerneteamet til UiO:Energi og miljø, som ellers er satt sammen av en koordinator innen studier og for samarbeid, en administrativ- og en faglig leder. Jobben innebærer tett samarbeid med Oslo Science City, samt å være sekretær for en programkomité bestående av interne og eksterne representanter. Konferansen skal bli en viktig arena for samarbeid innen bærekraftig energi, miljø og klima – spesielt i Oslo-regionen, men også nasjonalt.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere, planlegge og fasilitere en energikonferanse innen grønn og digital omstilling i 2023, herunder:
  • Sekretær for programkomitéen
  • Utarbeide administrative rutiner for samarbeidet mellom UiO:Energi og Miljø, Oslo Science City og partnere
  • Kontakt med tjenesteleverandører og andre eksterne aktører involvert i konferansen
 • Kommunikasjonsarbeid, herunder produksjon og publisering på nettsider, sosiale medier o.l.
 • Drift av satsingens nettsider i samarbeid med resten av staben
 • Bistå i arbeid med informasjon og profilering til studenter, vitenskapelig ansatte, samarbeidspartnere og allmennheten – både for konferansen og satsingen
 • Annen arrangementsstøtte

Vi tar forbehold om at stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle arbeidsoppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant erfaring med gjennomføring av arrangement, samlinger og tilsvarende
 • Relevant erfaring fra administrativt arbeid
 • Relevant erfaring med informasjonsarbeid og/eller samarbeid med næringsliv/offentlige aktører er en fordel
 • Gode ferdigheter i digitale verktøy for kommunikasjon, samhandling og møtevirksomhet
 • Gode formuleringsevner skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en medarbeider som er engasjert, målrettet og løsningsorientert, og som trives i et bredt samarbeid med ulike miljøer
 • Du bør ha forståelse for samarbeid på tvers av enheter og med eksterne aktører, samt være selvstendig, serviceinnstilt og ha evne til å arbeide systematisk og strukturert i en hektisk hverdag
 • Du er opptatt av å levere resultat med god kvalitet i tide
 • Du er samfunnsinteressert og utadvendt, og evner å gå i dialog med UiOs tilsatte og samarbeidspartnere
 • Du er en lagspiller som blir motivert av å jobbe og få til resultater sammen med andre
 • Du er opptatt av bærekraft, og ønsker å jobbe i liten og dynamisk organisasjon med meningsfylte arbeidsoppgaver og i et arbeidsfellesskap med høy kompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Midlertidig stilling med varighet på ett år, tiltredelse snarest
 • Et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø hvor du får mulighet til å opparbeide deg bred erfaring og å utvikle deg i samspill med svært kompetente mennesker
 • Stort kontaktnett til UiOs fagmiljøer, støtteenheter og samarbeidspartnere
 • Lønn som stillingstittel førstekonsulent, SKO 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 509 500 – 573 900, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Direktør ved UiO:Energi og miljø: Vebjørn Bakken, tlf: 454 58 107, verbjorn.bakken@energi.uio.no
 • Administrativ leder ved UiO:Energi og miljø: Katinka Grønli, tlf: 920 12 390, katinka@energi.uio.no

For tekniske spørsmål til søknaden: HR-rådgiver Christine F. Tollefsen, c.f.tollefsen@sv.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS