Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent innen forskningsadministrasjon og kommunikasjon / formidling

Søknadsfrist: 20.04.2021

Midlertidig stilling - førstekonsulent innen forskningsadministrasjon og kommunikasjon / formidling

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order er tilknyttet Institutt for offentlig rett. Instituttet er underlagt Det juridiske fakultet, som består av ca. 100 medarbeidere og er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Vi ser etter en engasjert og selvgående medarbeider til en ledig midlertidig stilling som førstekonsulent (1408) innen forskningsadministrasjon og kommunikasjon / formidling ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet. Stillingen varer inntil senteret avsluttes i 2023, (tidligst 31.3.2023), og ønsket tiltredelse er 1. september 2021.

PluriCourts er et Senter for fremragende forskning finansiert av Norges forskningsråd. Senteret har en tverrfaglig profil og er tilknyttet Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultetet. Les mer om PluriCourts her: PluriCourts

Stillingen er en del av senterets administrative stab som for tiden består av 2 midlertidige administrative stillinger. Administrasjonen har ansvar for den daglige drift av senteret i samarbeid med det øvrige administrative miljøet ved Institutt for offentlig rett og Det juridiske fakultet.Senteret har høy forskning- og formidlingsaktivitet med jevnlige arrangementer av varierende størrelse og er vertskap for en rekke internasjonale gjesteforskere som besøker senteret gjennom året.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil arbeide tett med avdelingsleder og våre vitenskapelige ansatte med et bredt sett av oppgaver innen forskningsadministrasjon:

 • Administrativ oppfølging av eksternfinansierte prosjekter.
 • Oppdatering i Cristin.
 • Arrangementsplanlegging og –gjennomføring.
 • Tilrettelegging og mottak av senterets gjester og nyansatte.

og kommunikasjon / formidling:

 • Nettredaktør med ansvar for drift og utvikling av senterets nettsted.
 • Utforming av senterets årsmelding.
 • Internt nyhetsbrev.
 • Oppfølging av senterets sosiale medier.

I tillegg til diverse løpende administrasjonsoppgaver (håndtering av henvendelser, bestillinger av rekvisita, møteplanlegging, vedlikehold av oppgavelister med mer)

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det kreves svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket ved senteret er både norsk og engelsk, så stillingen stiller krav til meget gode kunnskaper i begge språk.
 • Erfaring med de tekniske løsninger og administrative systemer som brukes av UiO er en fordel.
 • Vi bruker Vortex som verktøy for redigering av nettsider, og det er flott dersom du har bakgrunn som nettredaktør eller har opparbeidet god kjennskap til nettpublisering på annen måte.
 • Det er en fordel med en utdanning innen ett av senterets fagområder (jus, statsvitenskap eller filosofi).

Personlige egenskaper

Du bør være fleksibel og trives i en hektisk arbeidshverdag i et internasjonalt miljø. Stillingen er utadrettet, og du vil samarbeide tett med andre ansatte ved instituttet og fakultetet. Det er utstrakt administrativt samarbeid på tvers av enhetene ved Juridiske fakultet. Vi vil derfor tillegge gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vesentlig vekt.

Samtidig har vi behov for en systematisk og selvgående medarbeider med høy gjennomføringsevne slik at frister og mål overholdes.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • Lønn som førstekonsulent fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 458 900,- og 498 800,-per år, avhengig av kompetanse.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist 20.04.2021

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS