Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent / seniorkonsulent (Kommunikasjon og senterstøtte)

Søknadsfrist: 25.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter har i de senere år vært ledet fra senteret. Vi skal også stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker en selvstendig, imøtekommende og initiativrik person som kan bidra til at Senter for tverrfaglig kjønnsforskning opprettholder og videreutvikler gode tjenester knyttet til kommunikasjons og informasjonsfeltet, arrangementer, bestillinger og generelt løpende administrative oppgaver.

Vi har ledig en 2-årig midlertidig 80 % stilling som førstekonsulent (SKO 1408)/ seniorkonsulent (SKO 1363) ved STK. Denne stillingen vil inngå i et team sammen med 3 andre i administrasjonen ved senteret, og vil ha tett kontakt med forskning og undervisning. Det er stort rom for den ansatte å videreutvikle kommunikasjonsoppgavene som er tillagt stillingen.

STK er en tverrfaglig enhet ved Universitetet i Oslo, organisatorisk plassert direkte under Universitetsstyret. STK har som mandat å initiere, stimulere og utføre kjønnsforskning, gi undervisning og å informere om dette feltet. Senteret har 9 vitenskapelig ansatte i faste eller midlertidige stillinger, samt flere gjesteforskere på kortere eller lenger opphold.

Arbeidsoppgaver

Den som får stillingen skal jobbe med et bredt spekter av oppgaver som berører alle felter i administrasjonen av senteret, men spesielt:

 • forvalte ulike kommunikasjonsplattformer (hovedsakelig nettsidene til STK)
 • planlegging og gjennomføring av senterets konferanser og seminar
 • rapportering av publikasjoner
 • innkjøp
 • andre løpende administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå men helst masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • digital kompetanse og erfaring fra arbeid på ulike plattformer
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • kjennskap til forskning, og særlig kjønnsforskning
 • erfaring med nettpublisering (Vortex)
 • erfaring med å arrangere konferanser o.l.
 • erfaring med administrative programmer på UiO (Ephorte, HR-portalen, Basware PM og IP og Cristin)

Det legges avgjørende vekt på personlige egenskaper og personlig egnethet for stillingen.

Personlige egenskaper

 • evne til å ta initiativ og ansvar, og å jobbe selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å håndtere og organisere flere oppgaver parallelt
 • være løsningsorientert

Vi tilbyr

 • lønn fastsettes etter individuell vurdering som førstekonsulent (SKO 1408) mellom kr 479 600 og kr 523 200 og som seniorkonsulent (SKO 1363) mellom kr 504 700 og kr 552 800, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse (beløp oppgitt for 100 % stilling)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • hyggelige og dedikerte kollegaer
 • mulighet for faglig utvikling
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen