Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent – Kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist: 02.06.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Kommunikasjonsenheten har ansvar for hele bredden av Nord universitets interne og eksterne kommunikasjon, herunder lederstøtte og strategi, formidling og mediehåndtering, web og digitale medier, studentrekruttering, arrangementer, profilering, omdømmebygging og grafiske tjenester. Kommunikasjonsenheten består av 18 årsverk, og enhetens leder rapporterer til rektor.

Vil du bidra til å videreutvikle de digitale kanalene til Nord universitet slik at de fremstår som attraktive og tydelige gjennom enhetlig profil og klar kommunikasjon?

Om stillingen

Ved Nord universitet, studiested Bodø er det ledig en fast stilling som førstekonsulent innen kommunikasjonsenheten.

Kommunikasjonsenheten ved Nord universitet søker en initiativrik medarbeider som skal bidra til at Nord universitet styrker sin posisjon gjennom våre digitale kanaler. Hovedoppgavene vil være utvikling, tilpasning og produksjon av innhold på de eksterne og interne nettsidene til universitet.

Du vil bli en del av et lite team som kontinuerlig jobber med utvikling av våre nettløsninger. Som en del av teamet vil du oppleve å få både kreative arbeidsoppgaver i team, samt jobbe systematisk på egenhånd. Du vil også jobbe på tvers av andre fagområder og fakultet/enheter innenfor markedsføring og studentrekruttering, forskningsformidling og virksomhetskommunikasjon.

Vi oppfordrer deg som er nyutdannet eller har et par års erfaring til å søke.

Stillingen har kontorsted i Bodø.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppdraget vil være utvikling og vedlikehold av struktur og innhold på nettsidene og intranettet til Nord universitet.

Andre arbeidsoppgaver:

 • Sikre at kundereisen og brukerbehovene for de digitale løsningene er i sentrum.
 • Sikre at de digitale kommunikasjonsflatene forvaltes og utvikles i tråd med strategien.
 • Analyse og statistikk, søkeoptimalisering og universell utforming.
 • Opplæring og brukerstøtte i publiseringsløsningen Sharepoint.
 • Sørge for at nettsidene følger en enhetlig stil og stemme gjennom bilder, video, tekst og grafiske illustrasjoner.
 • Ivaretakelse av de engelske sidene.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Kompetanse innen nettsideutvikling og kommunikasjonsarbeid.
 • God skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk, spesielt tekstskriving for digitale kanaler.
 • Erfaring fra publiseringsløsninger som Sharepoint, Drupal, Epi server eller lignende.
 • Kunnskap om søkeoptimalisering og universell utforming. Herunder erfaring med Google Analytics/Siteimprove eller lignende verktøy.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra interaksjons- og UX-design.
 • Kjennskap til og bruk av grafisk design og verktøy (eksempelvis Adobe pakken).

Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 47 - 56. NOK 428.200,- til 496.100,- . Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 02.06.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090376

Søk på stillingen

fnokode:1234