LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent - web (Kommunikasjonsenheten)

Søknadsfrist: 26.09.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Kommunikasjonsenheten har ansvar for hele bredden av Nord universitets interne og eksterne kommunikasjon, herunder lederstøtte og strategi, formidling og mediehåndtering, web og digitale medier, studentrekruttering, arrangementer, profilering, omdømmebygging og grafiske tjenester. Kommunikasjonsenheten består av 18 årsverk, og enhetens leder rapporterer til rektor.

Om stillingen

Kommunikasjonsenheten ved Nord universitet søker en initiativrik og selvstendig medarbeider som skal bidra til at Nord universitet styrker sin posisjon som en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon gjennom våre nettsider.

Du vil bli en del av et lite team hvor hovedoppgavene i all hovedsak vil være utvikling, tilpasning og produksjon av innhold på de eksterne og interne nettsidene til universitetet.

Høsten 2021 igangsettes det et større webprosjekt hvor vi skal gå over til ny publiseringsløsning (CMS) og utvikle helt nye nettsider. Deltakelse i dette prosjektet vil derfor inngå som en stor del av arbeidsoppgavene den første tiden.

Vi oppfordrer deg som er nyutdannet eller har et par års erfaring til søke.

Stillingen er 100 % fast, og har kontorsted i Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, tilpasning og produksjon av innhold på de eksterne og interne nettsidene til universitetet
 • Opplæring og brukerstøtte i publiseringsløsningen
 • Sikre orden og struktur på sider og innhold
 • Brukerundersøkelser og brukertesting av nettsider
 • Analyse og statistikk, søkeoptimalisering og arbeid med universell utforming

Arbeidsoppgavene kan variere etter søkers kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompansere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaing og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring fra publiseringsløsninger som Drupal, Epi server, Wordpress, Enonic eller lignende
 • God skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk, spesielt tekstskriving for digitale kanaler.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Det er ønskelig med kunnskap om søkeoptimalisering og universell utforming. Herunder erfaring med Google Analytics, Siteimprove eller lignende verktøy.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeids- og samhandlingsevner
 • Selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Kreativitet og initiativ
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Nysgjerrig og faglig oppdatert på digitale verktøy, trender og brukervaner på nett
 • God til å lage brukerorientert innhold

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 52 - 59, NOK 475 800,- - 534 400,- i året.

For særskilt kvalifiserte søkere kan stilling som kode 1363 seniorkonsulent vurderes - Ltr. Ltr. 54 - 60, NOK 491 200,- - 543 500,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kommunikasjonssjef Andreas Førde, tlf: 75 51 71 46, mobil: 913 59 926, epost: [email protected]
 • Webredaktør Lena Ramsvik, tlf: 75 51 71 02, mobil: 481 30 696, epost: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 26.09.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070765

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS