LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorkonsulent / rådgiver ved Kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist: 17.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Kommunikasjonsenheten har ansvar for hele bredden av Nord universitets interne og eksterne kommunikasjon, herunder lederstøtte og kommunikasjonsstrategi, formidling og mediehåndtering, web og digitale medier, studentrekruttering, arrangementer, profilering og grafiske tjenester.


Kommunikasjonsenheten består av om lag 18 faste årsverk, og enhetens leder rapporterer til rektor.

Ønsker du å arbeide med historiefortelling og synliggjøre Nord universitet i digitale kanaler?

Om stillingen

Vi søker en ny medarbeider i fast 100 % stilling til kommunikasjonsenheten som skal bidra med å fortelle gode historier som synliggjør studentlivet, studietilbudet og forskningen ved Nord universitet. Stillingen har kontorsted i Bodø.

Du er kreativ, ser flere muligheter enn begrensninger og er glad i presentere innhold på en måte som begeistrer og engasjerer.

Hos oss blir du av et kreativt miljø med et bredt ansvarsområde innen digital markedsføring og sosiale medier. Her får du muligheten til å bidra i produksjonen av innhold og markedskampanjer for en av landsdelens største merkevarer.

Stillingen innebærer både kreative arbeidsoppgaver i team, og systematisk jobbing på egenhånd.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og produksjon av innhold til sosiale medier
 • Oppfølging og bistand til studenter og ansatte som bidrar til våre sosiale medie-kanaler
 • Arbeide kreativt med utvikling av markedsføringskampanjer- og konsepter for sosiale medier og web, med vekt på studentrekruttering og forskningsformidling
 • Sikre best mulig resultat av vår markedsføring gjennom fortløpende oppfølging og analyser av kampanjer
 • Rådgiver for fagområdet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent kreves relevant utdanning på bachelornivå, gjerne innen markedsføring, journalistikk eller media. Det er en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves mastergrad eller tilsvarende, gjerne innen markedsføring, journalistikk eller media. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Dokumentert erfaring med innholdsproduksjon til sosiale medier
 • Kunnskap om digital markedsføring og innsikt i hva som fungerer i ulike kanaler
 • Svært god skriftlig fremstillingsevne

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med digital markedsføring
 • Erfaring med produksjon og tilpasning av innhold til ulike sosiale mediekanaler
 • Du tar initiativ, er kreativ og ikke redd for å sette dine egne ideer ut i livet
 • Du er i stand til å fortelle kompliserte saker på en enkel måte
 • Du kan jobbe selvstendig og nøyaktig på en strukturert måte med god gjennomføringsevne
 • Du samarbeider godt i team og er komfortabel med mange baller i luften
 • Du er resultatorientert og komfortabel med måleverktøy for web og sosiale medier

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1363 seniorkonsulent - Ltr. 57 - 62, NOK 516.100 - 563.900 i året
 • alternativt kode 1434 rådgiver - Ltr. 60 - 66, NOK 543.500 - 604.700 i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17.05.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30144318

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS