Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Jurist

Søknadsfrist: 30.06.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for forskningsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Sentrale oppgaver for avdelingen vil blant annet være knyttet til eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020, oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk, forskningsetikk, forskerutdanning, forskningsinfrastruktur, åpen vitenskap, innovasjon og entrepenørskap innen forskning og blant studenter, forskningslederprogammet og sekretariatsoppgaver for relevante utvalg, forum og nettverk.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

I Avdeling for forskningsadministrasjon har vi nå ledig en stilling for jurist. Juristen vil bli en del av avdelingens juristteam:

https://www.uio.no/om/organisasjon/los/fadm/juridisk-gruppe/

Hos oss vil du få et stort spenn i arbeidsoppgaver, bred kontaktflate mot UiOs enheter og eksterne samarbeidspartnere, samt store muligheter for faglig utvikling

Arbeidsoppgaver

 • Bistå fakulteter og institutter med utarbeidelse og forhandling av kontrakter i eksternt finansierte prosjekter. Dette innebærer forhandlinger med næringsliv og offentlige aktører, blant annet knyttet til spørsmål om sikring av UiOs immaterielle rettigheter, samt kontakt med UiOs kommersialiseringsselskap Inven2 AS
 • Annen juridisk bistand til fakulteter og institutter innen avdelingens ansvarsområder
 • Generell juridisk bistand til UiOs ledelse og støtteenheter innen avdelingens ansvarsområder
 • Utviklingsarbeid, intern kursvirksomhet og kompetansebygging

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og/eller kontraktsarbeid, men nyutdannede er også velkomne til å søke

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Arbeider selvstendig og strukturert samtidig som du er opptatt av godt teamsamarbeid
 • Liker å jobbe tverrfaglig og har stor gjennomføringsevne
 • Er innstilt på å yte ekstra i perioder med stor arbeidsmengde
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeids- og fagmiljø hvor du inngår i avdelingens juristteam
 • Stort kontaktnett både til UiOs fagmiljøer, støtteenheter og ledelse
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 300 og kr 627 700, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen