LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttleder ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk

Søknadsfrist: 19.06.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Om universitetet og fakultetet

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 17 250 bidragsfinansierte studenter, 5000 betalingsfinansierte studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte campuser.

USN skal utvikle og formidle ny, grensesprengende kunnskap og tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet. Universitetets hovedprofil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

Både forskning og utdanning kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen. Studentene våre skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. Med åtte campuser skal universitet gjøre høyere utdanning og forskning mer tilgjengelig. Universitetet skal være en aktiv drivkraft for kunnskapsbasert utvikling i partnerskap med samfunns- og arbeidsliv.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag søker Instituttleder ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk

Om stillingen

Vi søker deg som vil være en faglig drivkraft for å utvikle utdanninger og fagmiljøer ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Institutt for elektro, IT og kybernetikk har ca. 40 ansatte og ca. 320 studenter, og tilbyr utdanning og forskning innen sine fagområder.

Vi ser etter en leder som brenner for faglig utvikling og som er til stede i møte med studenter og ansatte.Du vil inngå i dekanens ledergruppe og bidra til utviklingen av et fakultet med høye ambisjoner, inspirerende arbeidsmiljø og dedikerte ansatte.

UH-sektoren og USN er i kontinuerlig utvikling. Du vil få en viktig oppgave i å lede endringsprosesser for å sikre populære og etterspurte utdanninger med god kvalitet og relevant forskning i tett samarbeid med de andre instituttene, fakultetene og med arbeidslivet i regionen.Du kan lese mer om Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og instituttet her.

Dine hovedoppgaver vil være

 • faglig og administrativ leder for instituttet
 • utdannings- og forskningsledelse
 • økonomistyring
 • personalansvar

For nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver, se egen stillingsbeskrivelse.

 Vi søker en leder med følgende kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • relevant erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid
 • kompetanse fra ett eller flere fagområder ved instituttet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk 

Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner

 • ledererfaring, med god forståelse for økonomistyring, personalledelse og ledelse i akademia
 • erfaring med omstillings- og fornyingsarbeid, fortrinnsvis i flerfaglige/tverrfaglige miljøer
 • formell lederutdanning
 • kjennskap til instituttets utdanninger og forskning
 • Interesse for arbeid med utdanningskvalitet

Vi vektlegger disse personlige egenskapene

 • evne til å inspirere til faglig utvikling, omstilling og endring
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator 
 • motiverende og samlende lederstil med god gjennomføringsevne
 • evne til kunne samarbeid på tvers av fagmiljøer og skape gode relasjoner i og rundt virksomheten
 • systematisk, strukturert og med evne å håndtere parallelle prosesser
 • trygg og tydelig i lederrollen, og med evne til å håndtere krevende perioder

Personlig egnethet, ledererfaring og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr deg

 • en sentral lederposisjon med et godt samarbeidsklima i ledergruppen
 • variert og spennende arbeid med høyt fokus på faglig utvikling
 • å lede et institutt i endring og med store ambisjoner
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig- og personlig utvikling
 • mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger og kunnskapsutvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Stillingen

Stilling som instituttleder er en fireårig åremålsstilling, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 01.01.25.

Dine ansvarsområdet vil kunne endre seg i løpet av åremålsperioden som følge av at virksomheten utvikler seg.

Hovedarbeidssted er ved campus Porsgrunn. Det må påregnes reisevirksomhet mellom studiestedene.

Stillingen lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk fra NOK 919 200 – 1 078 600 pr år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse www.spk.no.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ansettelsesorgan er fakultetsstyret for Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved USN.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

USN ønsker å ansette personer som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

 • Instituttleder Elisabet Syverud: elisabet.syverud@usn.no / 413 60 488

For spørsmål om søknadsprosessen ta kontakt med:

 • Personalrådgiver Karine Hammerstad-Aas: karine.hammerstad.aas@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS