Stilling:

Instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk

Søknadsfrist 20. november 2018

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk. Vi søker en engasjert leder som kan videreutvikle og lede instituttets forsknings-, utdannings-, innovasjons-, og formidlingsvirksomhet. Instituttleder vil være en del av den samlede ledergruppen på fakultetet.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi består av seks institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor naturvitenskap og teknologi. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et anerkjent og synlig kraftsenter for kunnskap og teknologiutvikling i nordområdene og i Arktis.

Institutt for matematikk og statistikk har ca. 28 ansatte, hvorav 16 i fast vitenskapelig stilling og en teknisk/administrativ stab på en person. Øvrige er ansatt i ulike midlertidige stillinger på prosjekt, inkludert ca. 8 ph.d.-studenter og ca. 3 postdoktorer eller forskere. Instituttet holder til i Realfagsbygget på Campus Breivika i Tromsø. Dette bygget deles med Institutt for informatikk og Institutt for kjemi, og med administrasjonen ved NT-fakultetet.

Forskningsområder ved instituttet

Forskningen ved instituttet er organisert i fire forskningsgrupper; algebra, modellering av komplekse systemer, maskinlæring og geometri og matematisk fysikk.

Forskningsgruppene ved instituttet driver både grunnforskning og anvendt forskning. De er i den internasjonale forskningsfronten på flere områder og har utstrakt internasjonalt samarbeid. En mer utfyllende beskrivelse av forskningsgruppene er gitt på nettsidene til Institutt for matematikk og statistikk.

Utdanningstilbud ved instituttet

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I tillegg til disiplinorientert bachelor- og masterutdanning i matematikk og statistikk, samarbeider instituttet med Institutt for fysikk og teknologi om et 5-årig integrert sivilingeniørstudium. Instituttet har også fokus på lektorutdanning og en er svært opptatt av undervisningskvalitet. Hvert år undervises ca. 30 emner, og i 2016 ble det avlagt eksamener tilsvarende 10.000 studiepoeng ved instituttet svarende til 1000 emneeksamener.

Sentrale oppgaver

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan. Instituttleder vil ha tilknyttet egen administrativ stab. Sentrale oppgaver er:

 • Lede faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen som instituttleder krever vi gode lederegenskaper og gode evner til samarbeid, strategisk tenkning, kommunikasjon og fleksibilitet. Vi søker etter en instituttleder som i tillegg har:

 • erfaring fra ledelse ved f.eks. universitet, høgskole, forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit
 • erfaring fra forskningsledelse
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring fra undervisning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse

Det kreves professor/dosent/førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt. I tillegg kreves interesse for faglig ledelse og gode samarbeidsegenskaper. Det kreves også at søkeren behersker norsk eller annet skandinavisk språk godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor naturvitenskap og teknologi
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale, i stillingskode 1475 instituttleder
 • søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Inntil 6 måneder av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet i tilsettingsperioden. Midler til en 3-årig postdoktor- eller ph.d.-stilling vil bli stilt til disposisjon. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Instituttleder tilsettes på åremål for fire år, og kan tilsettes for to nye perioder, totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig.

I løpet av 2018 og 2019 vil det skje en gjennomgang av instituttstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfatter i utgangspunktet alle instituttene og vil kunne påvirke sammensetning av fagmiljø og antallet enheter som er på instituttnivå.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved:

Søknad sendes elektronisk på www.jobbnorge.no.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

9037 TROMSØ

Søk på stillingen