LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Leder for etter- og videreutdanningene (EVU)

Søknadsfrist: 16.01.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig stilling som Leder for etter- og videreutdanningene (EVU)

Om stillingen

Fakultet for helse- og sosialvitenskap / Institutt for sykepleie og helsevitenskap skal styrke sin virksomhet innen etter- ogvidereutdanninger. Vi søker en faglig engasjert og operativ leder, som jobber både internt sammen med øvrige ansatte, men også samhandle med arbeidslivet i regionen. Du vil sitte i instituttets ledergruppe og samarbeide på tvers av fakultetet.

Stillingen er for en periode på 3 år og nærmeste leder er instituttleder.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Interne arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for etter- og videreutdanninger på instituttet
 • Utvikle nye fleksible etter- og videreutdanninger
 • Ansvar for gjennomføring av etter- og videreutdanninger
 • Utarbeide søknader
 • Bidra til å øke oppdragsvirksomheten ved instituttet
 • Samarbeid med oppdragsrådgivere på instituttet og på tvers av fakultetet
 • Fast deltakelse i instituttets ledergruppe
 • Personalansvar kan bli aktuelt

Eksterne arbeidsoppgaver:

 • Ha tett dialog og samhandle med regionens arbeidsliv innen helse og omsorg om deres kompetansebehov
 • Fange opp og tilpasse fleksible etter- og videreutdanninger etter regionens behov
 • Bygge nettverk og etablere gode møteplasser med eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning minimum mastergrad, og gjerne med førstestillingskompetanse innen et av helsefageneErfaring fra helse- og omsorgsektoren
 • Ledererfaring
 • Fordel med erfaring innen økonomi og budsjettarbeid
 • Fordel med erfaring fra UH-sektoren
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner med søkelys på relasjonsbygging internt og eksternt
 • Nytenkende
 • Fleksibel, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Evne til å ta beslutninger og arbeidet effektiv
 • Håndterer perioder med høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen vil bli innplassert som instituttleder SKO 1475 og avlønnes fra kr. 650 300 til 825 900 pr år avhengig av kompetanse og erfaring.Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer iarbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS