LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttnestleder - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 03.11.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig midlertidig stilling som Instituttnestleder

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk er det ledig midlertidig 100 % stilling som instituttnestleder for en periode på fire år fra tiltredelse.

Nærmeste leder er instituttleder, men det daglige arbeidet skjer også i nært samarbeid med fakultetets og universitets administrative miljø. Instituttet har ca. 25 ansatte og 160 studenter. Hovedarbeidssted vil være ved campus Rauland, men det må påberegnes noe reisevirksomhet til andre campus.

Det forventes at den som ansettes arbeider for at studieprogrammene har riktig kompetanse og bidrartil god sammenheng mellom programmenes totale læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Videre forventes det at den som ansettes bidrar til at undervisningen er forskningsbasert og holder en faglig internasjonal profil, og til utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø.

Instituttet er i pågående samordnings- og endringsprosess etter fusjonen av USN, og det er helt avgjørende at den som søker stillingen ser muligheter for å jobbe innen et fagmiljø i endring og utvikling. Instituttet har fokus på nyskaping, samordning og arbeidsdeling. Både innad i instituttets virkeområder og ut mot omgivelsene, herunder næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Faglig ledelse gjennom bidrag til styring og administrasjon av studieprogrammene som tilhører instituttet i samarbeid med instituttleder, programkoordinator, emneansvarlige og øvrig administrativt miljø.
 • Å bidra til utvikling av studieprogrammene i tråd med universitetets vedtatte kvalitetsdimensjoner, med spesielt fokus på faglig innhold, profil og relevans.
 • Å bidra aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid, samt medvirke til vekst og utvikling av den eksternt finansierte virksomheten ved USN.
 • Stedfortreder for instituttleder.
 • Studieveiledning rettet mot studiestedets studenter.
 • Studie- og saksadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystemet Public 360 og øvrige studieadministrative systemer.
 • Vitnemålsproduksjon.
 • Informasjonsarbeid mot studenter og ansatte.
 • Bistå og avlaste i andre løpende oppgaver ved studiested Rauland etter behov.
 • Stillingen kan tillegges personalansvar.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra ledelse i høyere utdanning eller tilsvarende vil være en fordel.
 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant erfaring innen undervisning og forskning er ønskelig.
 • Gjerne erfaring med saksbehandling.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Engelsk er tidvis en del av arbeidsspråket.
 • Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Motiverende og inkluderende lederstil, preget av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Engasjement og entusiasme for stillingen.
 • Gode relasjonsegenskaper, herunder evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt.
 • En strukturert tilnærming til arbeidet.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Gjerne interesse for campus Raulands fagområder og egenart.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen vil bli innplassert som instituttleder SKO 1475 og avlønnes fra kr. 650 300 til 825 900 pr år avhengig av kompetanse og erfaring. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Stian Roland, tlf.: 907 22 690 eller fakultetsdirektør Bent Kristiansen, tlf.: 920 51 051

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS