Spennende jobbmulighet i Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger!

Instituttleder ved Norsk hotellhøgskole

Søknadsfrist: 21.01.2020

Om stillingen

Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved Norsk hotellhøgskole. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon.


Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Norsk hotellhøgskole har populære bachelorprogram innenfor hotelledelse og reiselivsledelse og et masterprogram innenfor international hospitality management. Det er et forskningsaktivt institutt. Instituttleder skal styrke dette faglige engasjementet ved å legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling.

Instituttleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets og fakultetets målsettinger, videreutvikle instituttets strategi og sørge for implementering av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for instituttets ansatte samt resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi. Instituttleder skal også legge til rette for og bidra til utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år.

Arbeidsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver er nærmere redegjort for i generell stillingsbeskrivelse for instituttledere ved UiS.

Om Norsk hotellhøgskole

Norsk hotellhøgskole (NHS) er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. NHS tilbyr studier innenfor hotelledelse og reiselivsledelse på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og er i front på forskning knyttet til servicenæringen og hotell- og reiselivsbransjen.

Hotell- og reiselivsnæringen er en av verdens hurtigst voksende næringer. Norsk hotellhøgskole gir sine studenter med kompetanse innenfor vertskapsledelse, opplevelsesproduksjon og reisemålsutvikling, i tillegg til tradisjonell kunnskap innenfor service, markedsføring, økonomi og ledelse.

NHS er verdens nest eldste hotell- og reiselivsutdanning, og har siden 1912 utdannet hotelledere og ledere innenfor reiseliv og servicesektoren. Skolen har i dag et av Europas største forskningsmiljø innenfor dette fagområdet, og tenker stadig framover. Forskningen er særlig knyttet til satsingene; Turisters opplevelser og reiselivsledelse og Serviceopplevelse og gjestfrihet.

Fagmiljøet er unikt og er det fremste forsknings- og kompetansesenter innenfor sine fagområder i Norden. NHS er medlem av det verdensomspennende nettverket Hotel Schools of Distinction. Instituttet har samarbeid med hotell- og reiselivsnæringene.

Det er i dag 30 ansatte og 550 studenter tilknyttet instituttet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en utviklingsorientert instituttleder som har:

 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • ledererfaring, og kan vise til resultater som leder
 • evne til å inspirere til faglig utvikling
 • vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor et relevant fagområde for instituttet
 • erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • vist evne til å bygge nettverk og allianser med relevant næringsliv, samfunnsliv og akademia

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • interessante og utviklende lederoppgaver for et fagmiljø som er unikt i Norden
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl.17.500, kode 1475, kr 890.000-990.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Dekan Gro Ellen Mathisen, epost [email protected], tlf 51 83 37 69 / 414 71 127

Experis Executive bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med seniorrådgiver Anette Hansen, tlf 900 80 079 eller seniorrådgiver Kurt André Askeland, tlf 900 66 490.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Isøknaden må du få frem din motivasjon og kompetanse for å ivareta stillingen. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønskerdet skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersomvedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen