Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap

Søknadsfrist: 03.03.2020

Om stillingen

Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for kultur- og språkvitenskap er et forskningsaktivt institutt og ansatte er engasjert i flere prosjekter med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere. Instituttleder skal styrke dette faglige engasjementet ved å legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling.

Instituttets ansvarsområder er i stadig utvikling. Vi søker etter en instituttleder som kan bistå og lede utvikling avstudieprogrammer, universitetsskolesatsing, partnerskap med skoler i regi av ordningen Desentralisert kompetanse for kvalitet, forskning og praksisnært utviklings- og forskningssamarbeid.

Instituttleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle fakultetets og instituttets strategi, og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for instituttets ansatte samt resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi. Instituttleder skal motivere til og legge til rette for eksternt finansiert virksomhet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver er nærmere redegjort for i generell stillingsbeskrivelse for instituttledere ved UiS.

Om instituttet

Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion, historie, norsk for internasjonale studenter samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap, Literacy Studies og religion, kultur og samfunn.

Partnerskap med skoler i regi av ordningen Desentralisert kompetanse for kvalitet (DEKOM) er et satsingsområde ved instituttet.

I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies og utdanningsvitenskap.

Det er i dag om lag 70 ansatte og 1200 studenter tilknyttet instituttet. Instituttet kjennetegnes av faglig driv, stort engasjement og godt arbeidsmiljø.

Les mer om instituttet på våre nettsider.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en utviklingsorientert instituttleder som har:

 • en åpen og motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
 • evne til å inspirere til faglig utvikling
 • kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et relevant fagområde for instituttet
 • relevant erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • vist evne til å bygge nettverk og allianser med relevant arbeidsliv, samfunnsliv og akademia - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1475, kr 890.000-990.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, e-post: [email protected], tlf:51 83 30 11/402 39 696.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknaden må du få frem din motivasjon og kompetanse for å ivareta stillingen.

Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen