Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder - Det odontologiske fakultet

Søknadsfrist: 14.07.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.

Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Det odontologiske fakultet har ledig stilling som instituttleder på Institutt for klinisk odontologi (IKO). Stillingen har en åremålsperiode på fire år fra 1. januar 2025 med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode. 

Vi utdanner tannleger, tannpleiere, spesialister og forskere innen det odontologiske fagområdet. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året.

Instituttleder er instituttets øverste leder, og er ansvarlig for å lede virksomheten innenfor de rammer som er fastsatt. 

Se her for stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurderingen av formelt kvalifiserte søkere, vil søkernes erfaringsbakgrunn og potensial bli vurdert opp mot myndighets-, ansvars- og oppgavefelt, slik det er angitt i stillingsbeskrivelsen. God rolleforståelse innenfor akademisk ledelse vil bli vektlagt. 

I tillegg krever vi: 

 • Det kreves helsevitenskapelig kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå og erfaring som tannlege.
 • Det kreves erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • Det kreves erfaring med strategisk planlegging og prioritering av faglig virksomhet.
 • Det kreves erfaring fra større forskningsprosjekter, forskningsformidling og forskningsfinansiering.
 • Det kreves erfaring med koordinering av utdanningsvirksomhet, undervisningsledelse, ledelse av forskningsaktivitet og ledelse av klinisk virksomhet.
 • Det kreves at instituttleder må beherske norsk, svensk eller dansk språk.

Ønsket kompetanse: Erfaring fra internasjonalt samarbeid er en fordel.

Se her for utfyllende stillingsbeskrivelse

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges. Vi krever at den som ansettes:

 • Har en lyttende og involverende lederstil, og er en teambygger som evner å samarbeide tverrfaglig.
 • Har beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser.
 • Er utviklings- og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Instituttleder på IKO avlønnes etter individuell vurdering innenfor et spenn fra kr 966 300 til kr 1 220 400 avhengig av kompetanse.
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen) 
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig liste over vitenskapelige/faglige publikasjoner
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 3 personer med avn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. 

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Som ansatt må du til enhver tid, rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Tiril Willumsen tlf +47-22852129 / +47 92299666

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS