Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder - Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Søknadsfrist: 07.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. Utdanningene våre er forankret i medisinen og biologien.


Studentene får en omfattende klinisk ferdighetstrening med veiledning fra våre dyktige instruktører. Fakultetet utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Vi tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50 000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Institutt for klinisk odontologi (IKO) omfatter tre klinikker som behandler ca. 50.000 pasienter årlig, 12 fagavdelinger og et klinisk forskningslaboratorium som rapporterer til instituttleder. Instituttet har en sentral rolle i utdanning av både spesialister, master i odontologi og bachelor i tannpleie og deltar i både nasjonal og internasjonal forskning. Instituttet har 370 ansatte og et budsjett på ca. 200 mill. kr i 2020.

Instituttlederstillingen har en åremålsperiode på fire år fra 1. januar 2021 med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.

Instituttleder er instituttets øverste leder og representerer det utad.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder er ansvarlig for å lede instituttets virksomhet innenfor rammer og planer fastsatt av universitets-, fakultets- og instituttstyret, og rapporterer administrativt, økonomisk og faglig til dekanen. Instituttleder har den faglig-strategiske ledelsen av instituttet, og er administrativt ansvarlig for at driften skjer innenfor gjeldende lover og regler. Videre er instituttleder delegert det overordnede personalansvar for alle ansatte ved instituttet, og skal sikre at personalforvaltningen utøves innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Instituttleder er også ansvarlig for instituttets økonomi, utarbeiding og oppfølging av årsplan og budsjett. Instituttleder er leder for all virksomhet ved instituttet innenfor de fullmakter som er delegert fra dekan, fakultets- og instituttstyret.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves helsevitenskapelig kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå og erfaring som tannlege.
 • Det kreves erfaring med personalledelse og økonomistyring.
 • Det kreves erfaring med strategisk planlegging og prioritering av faglig virksomhet.
 • Det kreves erfaring fra større forskningsprosjekter, forskningsformidling og forskningsfinansiering.
 • Det kreves erfaring med koordinering av utdanningsvirksomhet og ledelse av klinisk virksomhet.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Instituttleder skal ha en lyttende og involverende lederstil og være en teambygger som evner å samarbeide tverrfaglig.
 • Instituttleder skal være en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, ha gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser.

Vi tilbyr

 • lønn som instituttleder kode 1475 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 813 400 og kr 1 106 600 (ltr 80-92), avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med begrunnelse for søknaden
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, yrkespraksis og faglig arbeid
 • fullstendig liste over vitenskapelige/faglige publikasjoner
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Universitetet i Oslo har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembragt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen