Ledig stilling ved NMBU

Instituttleder ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Søknadsfrist: 30.01.2020

Om stillingen

Ved Veterinærhøgskolens institutt for sports- og familiedyrmedisin er det ledig stilling som instituttleder. Tilsettingen skjer på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder.

Stillingen er ledig fra 01.07.2019

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo men flytter i 2020 inn i nye lokaler på Campus Ås.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner; seksjon for smådyrsykdommer, seksjon for hestesykdommer og seksjon for anestesi og radiologi.

Instituttet driver NMBU Veterinærhøgskolens Smådyrklinikk https://www.nmbu.no/forside/smadyr og Hesteklinikk https://www.nmbu.no/tjenester/uds/hest. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, klinikkdrift, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.

Vi søker en instituttleder med god innsikt i den rollen universitetet har i kunnskapssamfunnet, og med blikk for NMBUs muligheter.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområder og -oppgaverInstituttleder leder den faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Dekan er instituttleders nærmeste overordnede.

Instituttlederens viktigste oppgaver er:

 • Ledelse og utvikling av instituttets faglige og administrative virksomhet
 • Deltakelse i fakultetets strategiske arbeid og videreføring av dette ut på instituttnivå
 • Representere og posisjonere instituttet eksternt og internt
 • Gjennom samarbeid å sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning, klinikkdrift og forskning
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø.
 • Ivaretakelse av økonomiforvaltningen på instituttet, inkludert plan- og budsjettarbeid, økonomistyring etc.

Arbeid med å implementere gode rutiner for klinikkdrift i nye, tidsriktige lokaler på Ås vil kreve spesiell oppmerksomhet den første tiden.Det er utarbeidet en ansvarsmatrise som viser instituttleders ansvarsområde. Ansvarsmatrise kan sendes ved forespørsel, kontakt Administrasjonssjef Bendt Rimer

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Vi søker en instituttleder som har:

 • Veterinærutdanning med norsk autorisasjon og doktorgrad.
 • Erfaring fra forskning og utdanning på høyt vitenskapelig nivå.
 • Relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Kjennskap til utviklingstrekk, rammer og organisasjoner i universitets- og høyskolesektoren.
 • Evne til å sette mål for å videreutvikle instituttets forsknings- og utdanningsvirksomhet.
 • Gjennomføringsevne og en motiverende og inkluderende lederstil basert på samarbeid og dialog mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte.
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit og nettverk i og utenfor universitetet.
 • God kjennskap til statlig avtale- og regelverk og administrative rutiner.
 • Gode kunnskaper i engelsk og norsk (eller annet skandinavisk språk).

Det er ønskelig med kjennskap til klinikkdrift.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering til stillingen.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1475 Instituttleder, lønnstrinn 80 – 90 (NOK 813 400 – 1 060 700) avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere opplysninger fås hos:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 30.01.2010

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen