Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Seksjonssjef - Seksjon for utlån av mikrodata

Søknadsfrist: 26.10.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Ønsker du å bidra til at SSBs data brukes til statistikk, forskning og analyse til det beste for samfunnet?

SSB søker en engasjert og strukturert leder til å lede Seksjon for utlån av mikrodata. Vi ser etter en leder som har god forståelse for SSBs samfunnsoppdrag og kjennskap til ulike samfunnsaktørers behov for data. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å utvikle medarbeidere og bygge gode relasjoner og team, er også sentrale kvalifikasjoner.

Seksjon for utlån av mikrodata har 15 medarbeidere med variert bakgrunn og tverrfaglig kompetanse. Seksjonen har en sentral rolle i SSBs viktige arbeid med effektiv og sikker deling av data, og leverer blant annet data til forskningsprosjekter og planleggingsformål hos offentlige myndigheter. Som seksjonssjef skal du drifte og videreutvikle tjenesten innenfor gjeldende regelverk, i takt med ulike brukergruppers behov og forventninger.

Seksjonssjefen er en del av avdelingens ledergruppe. Avdelingen består av seks seksjoner med ansvar for statistikk og analyser på fagområdene befolkning, arbeidsmarked og lønn, helse-, omsorg- og sosialtjenester, inntekt og levekår og utdanning og kultur. Det er utstrakt samarbeid på tvers i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle seksjonen – herunder sørge for god utvikling av medarbeiderne
 • Delta i avdelingens ledergruppe og bidra til å utvikle SSB
 • Ivareta og videreutvikle god kontakt med brukere og samarbeidspartnere eksternt og internt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Erfaring med ledelse og prosjektstyring
 • Relevant erfaring med bruk eller deling av data, og god innsikt i teknologiske løsninger og muligheter
 • Evne til å tenke strategisk og operasjonalisere i daglig drift
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en kreativ, løsningsorientert og dynamisk leder
 • Evne til å se helhet og sammenheng
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å inspirere og få team til å fungere

Vi tilbyr

 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Lønn som seksjonssjef kr 741 300 - 963 200 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater.
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Trivelige lokaler med parkering

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID: 4295202509

Søk på stillingen

 • Ann-Kristin Brændvang (Fagdirektør), 997 60 267
Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS