LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver - Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Søknadsfrist: 24.05.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Vil du være med å videreutvikle faktagrunnlaget om grunnskole i Norge?

Vi søker etter en engasjert medarbeider som med hjelp av god tall- og IT- forståelse, evne til nytenkning og tematisk interesse kan være med på å videreutvikle statistikk over utdanning, med særlig vekt på grunnskole. Stillingen vil i første omgang inngå i seksjonens tverrfaglige produktteam for grunnskolestatistikk, som favner både statistikk over elever, nasjonale prøver og karakterer, organisering og lærere.

Produktteamet er en pilot, og vil jobbe etter metodikk for smidige arbeidsformer. De ulike feltene på seksjonen jobber tett sammen, og stillingen vil også over tid innebære å jobbe tverrgående på ulike felt både med tanke på analyser og utviklingsprosjekter.

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk utarbeider og formidler relevant statistikk som kan bidra til å dekke samfunnets behov for kunnskap om alle deler av utdanningsløpet, kultur og media, Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn. Vi samarbeider blant annet med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og deltar også aktivt i internasjonalt statistikksamarbeid. Seksjonen består av i underkant av 30 medarbeidere og holder til i Kongsvinger.

Arbeidsoppgaver

 • Produsere og publisere offisiell statistikk som brukere har behov for
 • Bidra særlig til å videreutvikle produksjonsløp og ulike statistikk- og analyseprodukter innenfor grunnskolestatistikk
 • Kvalitetssikre og klargjøre data for bruk i statistikkproduksjon og analyse
 • Formidle statistikk og analyseresultater til ulike målgrupper og i ulike fora
 • Utarbeide rapporter og analyser rundt ulike problemstillinger innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Bidra i tverrgående arbeid og til utvikling av seksjonen
 • Bidra til å ivareta god dialog og samhandling med viktige samarbeidspartnere
 • For stillingskode som rådgiver og seniorrådgiver vil det bli stilt høyere krav til selvstendighet i oppgaveløsning

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, for eksempel samfunnsfag, økonomi, IT eller statistikk. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God tallforståelse og evne til å sette tall inn i en større sammenheng
 • Gode IT-kunnskaper, for eksempel i bruk av Python, R, SAS eller lignende analyseverktøy. Erfaring fra arbeid med visualisering av data og statistikk er en fordel
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Erfaring fra arbeid med analyser og skriftlige fremstillinger basert på kvantitative data og metoder er en fordel
 • Kjennskap til utviklingstrekk og eksisterende data og statistikk innenfor grunnskoleområdet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og nytenkende
 • Nøyaktig og glad i å arbeide med tall
 • Analytisk og opptatt av å trekke ut og presentere essensen av komplekse problemstillinger
 • Dyktig til å arbeide og drive utvikling i lag med andre, samtidig som en evner å jobbe selvstendig
 • Fleksibel og åpen for variasjon og nye utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i en seksjon med tverrfaglig kompetanse
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr. 458 900 - 630 500 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, hjemmearbeidsløsninger, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID: 4385125576

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Kjartan Steffensen (Seksjonssjef), 906 10 517
Powered by Labrador CMS