LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver - Seksjon for mikrodata

Søknadsfrist: 10.06.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Seksjon for mikrodata søker inntil fire nye medarbeidere til oppgaver som gir deg innblikk i norsk forsknings-, plan- og analysevirksomhet. Er du vår nye kollega?

Seksjon for mikrodata tilrettelegger og sammenstiller data for utarbeiding av statistiske resultater, analyser og til bruk i forskningsprosjekter hos kunder. Datakilder er hele SSB, i tillegg til FHI, Helsedirektoratet, Skatteetaten, UDI, Utdanningsdirektoratet, NAV og flere. Kundene er de fremste forskningsmiljøene i Norge, samt offentlig forvaltning. Noen oppdrag leveres til forskning i miljøer utenfor Norge. Seksjonen har også ansvar for microdata.no-løsningen i samarbeid med Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Du vil få ansvar for en portefølje av prosjekter. Det krever selvstendig arbeid, i tillegg til samhandling på tvers i egen seksjon og andre seksjoner i SSB. En del av jobbhverdagen er dialog med våre kunder om datagrunnlaget de ønsker til sine oppgaver. Dette er første steg i prosessen for å avklare hva som kan leveres. Videre vil det være å utarbeide tilbud og tilrettelegge og kode data for levering.

Din bakgrunn er at du har relevant utdanning og/eller erfaring som har overføringsverdi til å jobbe med kunder gjennom hele prosessen, fra bestilling til leveranse av omforent datagrunnlag. Vi ser spesielt etter deg som har sansen for å se etter og finne nye løsninger i arbeidsprosesser, og å se og utnytte muligheter i digital samhandling. Du har gjerne erfaring fra det å samarbeide med andre om å levere sammensatte oppgaver og dokumentere disse. Du kan være nyutdannet, eller ha jobbet en stund og ha kompetanse fra tidligere arbeidsforhold som kan gjenbrukes i arbeidet hos oss.

Seksjon for mikrodata har 15 medarbeidere som er balansert i kjønn og alder og faglig bakgrunn. Vi har et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig håndtering og oppfølging av din prosjektportefølje
 • Daglig oppgaveløsing og håndtering av henvendelser fra eksterne og interne interessenter
 • Dialog med forskningsinstitusjoner og andre oppdragsgivere
 • Dialog med juridiske rådgivere og tverrfaglig samarbeid i SSB
 • Inngå i videreutvikling av mikrodatatjenesten og annen tverrfaglig oppdragsvirksomhet
 • Aktiv deltakelse i kontinuerlig forbedring av tjenesten

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med å tilrettelegge data og sammenstille disse
 • Erfaring med og/eller interesse for ulike kode- og programmeringsverktøy
 • Erfaring fra selvstendig arbeid
 • Ønskelig med erfaring innen teamarbeid, prosjektarbeid og bruk av ulike samhandlingsverktøy i oppgaveløsing
 • God fremstillingsevne på norsk - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og nøyaktig
 • Analytisk og evne til nytenkning
 • Serviceinnstilt og forståelse for kundeoppfølging
 • Evne til å håndtere stort arbeidspress og mange oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i en seksjon med tverrfaglig kompetanse
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver, kr. 456 400 - 552 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn eller stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Gode arbeidskollegaer
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Trivelige lokaler med parkering

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID: 4392905029

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS