Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent - Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt

Søknadsfrist: 29.03.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du jobbe med brukerveiledning og kommunikasjonsarbeid i et sterkt fagmiljø?

Statistisk sentralbyrå søker etter to ny medarbeidere til Seksjon for brukerkontakt i Kommunikasjonsavdelingen.

Er du flink med folk og liker å tilegne deg kunnskap? Vi søker deg som er engasjert, serviceinnstilt og ansvarsbevisst, og som er god til å kommunisere. Du er lærevillig og setter deg raskt inn i store mengder informasjon om SSBs fagområder og virksomhet.

Du vil få i oppgave å veilede brukere om skjemaer og undersøkelser og å finne fram på SSBs nettsider. Brukerne våre er hele befolkningen - både pensjonister og skoleelever, kommuneansatte og næringslivsledere. Vi bruker telefon, e-post, chat og Facebook i kontakt med brukerne. Vi jobber også med annen saksbehandling og klarspråk i brev og skjemaer.

Noen dager er mer hektiske enn andre. Det er derfor viktig at du takler en hektisk hverdag, at du er løsningsorientert og har en profesjonell tilnærming. Hos oss står brukeren i sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i seksjonens kontakt med brukerne gjennom vaktordning på telefon, e-post og sosiale medier.
 • Skriftlig kommunikasjon gjennom ulike kanaler.
 • Besvare henvendelser med kunnskap og profesjonalitet.
 • Bidra i videreutviklingen av SSBs kommunikasjon.
 • Saksbehandling på tvangsmulktområdet.
 • Samarbeide med statistikkavdelingene og datafangst i SSB.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Universitets-/høyskoleutdanning på masternivå. Relevant erfaring kombinert med relevant utdanning på bachelornivå kan kompensere for utdanningskravet på masternivå.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Evne til å formidle komplisert stoff på en enkel måte.
 • God digital kompetanse.

Det er ønskelig at du har:

 • Kjennskap til norsk næringsliv.
 • Forståelse for jus.
 • God samfunnsforståelse og interesse for statistikk og forskning.
 • Kjennskap til SSB og statistikkproduksjon.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Profesjonell fremtreden i telefonsamtaler.
 • Gode samarbeidsevner, er utadvendt og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til selvstendig tilnærming til arbeidet og tilegne seg ny kunnskap.
 • Løsningsorientert og målrettet.
 • Systematisk og leveringsdyktig i et til tider hektisk arbeidsmiljø.
 • Interesse for og behersker moderne kommunikasjonsformer.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent (kode 1408) i lønnsspenn fra kr 456 400 til kr 532 300 (ltr. 52-60). For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger.
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og på Kongsvinger.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Webcruiter-ID: 4206480351

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Nina Bjørnstad (Seksjonssjef), 971 58 454
 • Aud Kari Joramo Holt (Seniorrådgiver), 926 39 003