Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Senioringeniør / overingeniør / ingeniør - Tromsø Geofysiske Observatorium

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Kunne du tenke å jobbe med elektronikk i et ledende miljø for drift av instrumentering og forskning innen jordens magnetfelt og øvre atmosfære? Ved Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) er det ledig en fast 100 % stilling som senioringeniør/overingeniør/ingeniør innen elektronikk. Vi søker deg som har sterk kompetanse innen design, vedlikehold og bygging av elektronikk, med vekt på magnetometere og RF-systemer, men som også ønsker å komme seg ut av laboratoriet og jobbe i feltet.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Arbeidssted er UiT i Tromsø, men noe reising må påregnes.

Tromsø Geofysiske Observatorium

Tromsø Geofysiske Observatorium er en enhet med ca. 10 ansatte ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet. TGOs hovedformål er å opprettholde de lange geofysiske tidsserier fra Norge knyttet til jordens magnetfelt og øvre atmosfære, noen som strekker seg mer enn hundre år tilbake i tid. Dette er et oppdrag UiT tok over fra Nordlysobservatoriet i Tromsø ved opprettelsen av universitetet i 1968.

TGO driver i dag et magnetometernettverk bestående av ca. 20 stasjoner fra Karmøy i sør til Svalbard i nord, samt en rekke både aktive og passive radioinstrumenter for vitenskapelige studier av den øvre atmosfære.

Forskning vha. data fra TGOs instrumenter regnes som viktig for evnen til produksjon av høykvalitets data, og TGOs vitenskapelige stab er aktive innen forskningsmiljøet. TGO har også sterk industrikontrakt og leverer tjenester til bl.a. boreselskaper på norsk sokkel.

TGO har ansvar for Ramfjordmoen forskningsstasjon og er vertskap for en rekke instrumenter som representerer det siste innen forskning på nordlys og øvre atmosfære.

Gjennom underavdelingen Norsk Senter for Romvær har TGO en nasjonal rolle innen varsling og skadebegrensning knyttet til romvær.

Du får jobbe med

Den som blir ansatt i stillingen vil ha ansvar for bygging, forbedring og vedlikehold av TGOs magnetometere samt design og utvikling av nye. Videre vil stillingen ha et overordnet ansvar knyttet til laboratoriefasiliteter knyttet til magnetometervirksomheten. Vedlikehold og driftssikring av TGOs andre instrumenter, spesielt RF-instrumentering (Ionosonde, MF-radar, Meteorradarer og MST-radar) inngår også.

Stillingen inngår som en del av TGOs kjernevirksomhet. Det forventes derfor at kandidaten er forberedt på å samarbeide tett med TGOs øvrige stab og opparbeider seg innsikt i enhetens overordnede mål. Videre at vedkommende kan jobbe i felt med kalibrering av magnetometere, vedlikehold og etablering av nye instrumenter. Gode samarbeidsevner er derfor viktig for at kandidaten skal fungere i enheten.

Kandidaten bør ha noe «eventyrlyst» og bør kunne ta reiser ut til TGOs feltstasjoner og andre steder på relativt kort varsel. Utendørs arbeid under krevende, arktiske forhold må påregnes.

Det forventes at kandidaten tilegner seg grunnleggende kjennskap til jordens magnetfelt og hvordan det måles. Å ha et bevisst forhold til magnetisme og hvordan uønsket magnetisme vil være skadelig for TGOs magnetfeltmålinger er viktig.

Det vil være viktig at kandidaten etter hvert tilegner seg kunnskap om hele verdikjeden i TGOs virksomhet, fra instrument til ferdig dataprodukt, inklusive kalibreringsteknikker og metodikk, krav til nøyaktighet og bruk.

Lenke til TGOs hjemmeside: http://www.tgo.uit.no/

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha bachelor (høgskoleingeniør) eller master (sivilingeniør) i ingeniørfag innen elektronikk eller tilsvarende.Ha god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på både norsk og engelsk.

Kandidaten bør ha:

 • Allsidig erfaring/kunnskap design og bygging av elektronikk
 • Erfaring/kunnskap med RF-systemer, både sender- og mottakersystemer, hovedsakelig i MF-HF-VHF-området. Antennedesignkunnskaper er ønskelig.
 • Erfaring kunnskap om programmering av mikrokontrollere eller lignende
 • Noe erfaring i mekanikk, som tilvirkning av deler til instrumenter, antenner, sensorer.
 • Erfaring med praktisk etablering av instrumentering, antenner, bygninger i felt
 • Erfaring med interfacing mellom datamaskiner og instrumentering.
 • Erfaring med støy i elektroniske system og hvordan man kan begrense denne både i designfasen og i etterkant.
 • Noe kompetanse og erfaring med drift av Linux-baserte datasystemer.
 • Evne til å dokumentere sitt arbeid.
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert.
 • Erfaring med arbeid i laboratorium og kjennskap til god laboratoriepraksis
 • Gode samarbeidsegenskaper

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Et arbeid som bidrar å sikre kvalitetsmessig vitenskap og overvåking av grunnleggende egenskaper ved naturen og jordkloden
 • Å bidra til å opprettholde en lang, historisk og viktig tradisjon innen norsk geofysikk
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Stilling som senioringeniør lønnes etter statens regulativ kode 1181, overingeniør etter kode 1087 og ingeniør etter kode 1083, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • vitnemål og karakterutskrifter
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • en kort (maks 1/2 side) beskrivelse av elektronikk du har designet og bygd

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen