Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Ingeniør / Overingeniør innen IT, fast stilling ved Tromsø Geofysiske Observatorium

Søknadsfrist 07.04.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Kunne du tenke å jobbe med programmering og IT-drift i et ledende miljø for drift og forskning innen jordens magnetfelt og øvre atmosfære?

Ved Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) er det ledig fast, 100 % stilling som ingeniør/overingeniør innen IT. Vi søker deg som har sterk kompetanse innen drift av IT-systemer og programmering, men som også ønsker å jobbe i felten.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Tromsø Geofysiske Observatorium

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) er en enhet underlagt Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi ved UiT. TGOs hovedformål er å ivareta lange geofysiske tidsserier fra Norge knyttet til jordens magnetfelt og øvre atmosfære som går mer enn hundre år tilbake i tid. Dette er et oppdrag UiT tok over fra Nordlysobservatoriet i Tromsø ved opprettelsen av universitetet i 1968.

TGO driver i dag et magnetometernettverk bestående av ca. 20 stasjoner fra Karmøy i sør til Svalbard i Nord, samt en rekke både aktive og passive radioinstrumenter for vitenskapelige undersøkelser av øvre atmosfære. Forskning vha. data fra TGOs instrumenter regnes som viktig for evnen til produksjon av høykvalitets data, og TGOs vitenskapelige stab er aktive innen forskningsmiljøet. TGO har også sterk industrikontrakt og leverer sanntidstjenester til bl.a. boreselskaper på norsk sokkel.

TGO har ansvar for Ramfjordmoen forskningsstasjon og er vertskap for en rekke instrumenter som representerer det siste innen forskning på nordlys og øvre atmosfære ved høye breddegrader.

Gjennom underavdelingen Norsk Senter for Romvær har TGO en nasjonal rolle innen varsling og skadebegrensning knyttet til romvær.

Beskrivelse av stilling/Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaver vil få ansvar for TGOs IT-infrastruktur med vekt på håndtering av data knyttet til magnetometernettverket. Kandidaten skal holde nåværende system i drift gjennom overvåkning, feilretting og sørge for høyest mulig oppetid. Dette inkluderer drift av servere, data-loggere og forbindelsen dem imellom, samt drift av nettsider og brukergrensesnitt.

I en overgangsperiode vil kandidaten jobbe tett med nåværende IT-ingeniør for størst mulig kompetanseoverføring.

Infrastrukturen knyttet til magnetometerdrift bruker i dag hovedsakelig Turbo Pascal som basis, kandidaten skal over tid bygge opp nytt og moderne system for erstatning av det gamle basert på C eller lignende.

Stillingen inngår som en del av TGOs kjernevirksomhet. Det forventes derfor at kandidaten er forberedt på å samarbeide tett med TGOs øvrige stab. Videre at vedkommende kan jobbe i felt med kalibrering av magnetometere, vedlikehold og etablering av nye instrumenter. Gode samarbeidsevner er derfor viktig for at kandidaten skal fungere i enheten.

Det forventes videre at kandidaten tilegner seg grunnleggende kjennskap til jordens magnetfelt og hvordan det måles.

Det vil være viktig at kandidaten etter hvert tilegner seg kunnskap om hele kjeden fra instrument til ferdig dataprodukt, inklusive kalibreringsteknikker og metodikk, krav til nøyaktighet og bruk.

Kvalifikasjonskrav

Kandidaten skal ha bachelor (høgskoleingeniør) eller master(sivilingeniør) i ingeniørfag innen IT eller tilsvarende.

Kandidaten bør ha:

 • Erfaring/kunnskap med Turbo Pascal
 • Erfaring/ kunnskap med C eller tilsvarende
 • Erfaring med interfacing mellom datamaskiner og instrumentering.
 • Kompetanse og erfaring med drift av linux-baserte datasystemer.
 • Erfaring med høyere nivå programmeringsspråk som Python vil også være nyttig
 • Erfaring med grunnleggende webdesign
 • Erfaring/kunnskap om serverdrift og sikker kommunikasjon over internett
 • Evne til å lese og implementere matematiske teknikker/algoritmer i software
 • Evne til å dokumentere sitt arbeid både innenfor IT og andre områder.
 • Gode samarbeidsegenskaper

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Stilling som ingeniør/overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1035/kode 1087 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden må inneholde

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • Referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via skjema på denne siden, "Søk stillingen".

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk stillingen