Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør innen medisinsk informatikk

Søknadsfrist: 14.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om stillingen

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet søker en selvstendig programmerer til Seksjon for medisinsk informatikk.

Seksjonen har ansvar for IT-oppgaver på høyt faglig nivå, med fokus på utvikling av e-læring og digitale læringsressurser ved fakultetet. Seksjonen består av 4 medarbeidere, og stillingen rapporterer til professor i medisinsk informatikk.

Programmeringsspråkene/rammeverkene vi bruker er: Ruby on Rails, HTML, Javascript, Vue, SQL, samt Node/Express.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal utvikle og vedlikeholde IT-system for Det medisinske fakultet spesielt knyttet til e-læring og undervisning. Hovedoppgavene er programmering og delvis linux serverdrift. Serverdriften omfatter eksempelvis oppsett og drift av Apache web-server, og enkelte spesialprogram på tre tildelte, virtuelle RedHat-system.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen informatikk, minimum tilsvarende mastergrad. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • stillingen krever solid kompetanse i programmering og noe kompetanse i linux serverdrift.
 • aktuelle programmeringsspråk må beherskes ved ansettelse eventuelt innen kort tid etter ansettelse

Ønskelig erfaring

 • erfaring fra universitet- og høyskolesektoren eller helsesektoren
 • erfaring fra elæringsutvikling

Personlige egenskaper

 • selvstendig
 • løsningsorientert
 • gode samarbeidsegenskaper
 • åpen og interessert i å lære

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn som senioringeniør stillingskode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 900 og kr 765 100, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) (referanser kontaktes kun etter avtale med søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • professor Per Grøttum, 92023009
 • fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, 97483184

Søk på stillingen