Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør - digitale løsninger for humanistisk forskning

Søknadsfrist: 25.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.

Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og nær 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Om stillingen

Humit (uio.no) er et kompetansesenter for IT innen humaniora og tilbyr skreddersydde digitale løsninger for humanistisk forsking. Humit tilbyr hjelp med utvikling og drift av elektroniske ressurser. Dette kan være alt fra enkle verktøy og datasett til skreddersydde applikasjoner for annotering, visning og søk i humanistiske data. Humit tilbyr hjelp til både forskere, ph.d.-kandidater og masterstudenter. Humit har 6 medarbeidere i tillegg til faglig leder og nestleder, og er en del av forskningsseksjonen ved Det humanistiske fakultet. 

Vi ønsker nå å styrke Humit, med mer kapasitet og enda bredere kompetanse, og søker en person med faglig kompetanse, entusiasme og gode samarbeidsevner. I denne jobben vil du sammen med resten av Humit bidra til den digitale utviklingen ved HF og videreutvikle digitale metode og kompetanse på fagfeltet. 

Arbeidsoppgaver

 • forskningsstøttende programmering (f.eks. programmering av eksperimenter, statistisk analyse og visualisering, notebooks som API til avanserte komputasjonelle ressurser)
 • oppsett av maskinlæring og nevrale nettverk for humanistiske data og rådgivning om dette
 • rådgivning og opplæring i komputasjonelle metoder for humanistisk forskning 

Kvalifikasjonskrav 

 • mastergrad eller innlevert masteroppgave innenfor relevant fagfelt. Søker må redegjøre for hvordan graden er relevant for stillingen. Realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for utdanningskravet. 
 • kompetanse innen Python, inkludert biblioteker for dyp læring
 • gode kunnskaper i muntlig og skriftlig engelsk

Ved vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på:

 • erfaring med bruk av komputasjonelle metoder i humanistisk forskning
 • erfaring med samarbeid med forskere, helst innen humaniora
 • erfaring med å jobbe i team

Godt kvalifiserte søkere som behersker norsk (eventuelt dansk eller svensk) vil bli foretrukket. 

Stillingsinnehaver må beherske engelsk og et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som ansettes ikke behersker et skandinavisk språk, er det forventet at vedkommende innen to år har språkferdigheter tilsvarende B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Det humanistiske fakultet vil bistå med opplæring. 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativ, løsningsorientert og strukturert 
 • tar initiativ til å tilegne seg relevant ny kunnskap og nye ferdigheter

Vi tilbyr

 • lønn 667 700 til 821 100 avhengig av kompetanse for stilling som senioringeniør, stillingskode 1181
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger (uio.no)
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse (spk-no)

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillinga”.

Når du søker på stillinga, ber vi deg hente utdanningsresultatene dine frå Vitnemålsportalen.no. Om utdanningsresultatene dine ikke er tilgjengelig via Vitnemålsportalen, ber vi deg laste opp kopier av vitnemål eller karakterutskriftene dine.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi viser til regelverk for teknisk-administrativt ansatte (uio.no).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettigheter til forskingsresultat m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS