Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniordesigner - EngageLab

Søknadsfrist: 26.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som seniordesigner ved EngageLab. EngageLab er en fagnær utviklingsgruppe ved Institutt for pedagogikk ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet som bistår forskere med å planlegge, designe, utvikle IKT-løsninger og utføre intervensjoner i praksiser, i barnehage, skole, høyere utdanningsinstitusjoner og museer. Videre bistår EngageLab forskere med datainnsamling, datahåndtering og analyse fra slike intervensjoner.

Vi søker en seniordesigner som kan styrke arbeidet vårt med utvikling av alle deler av digitale omgivelser, som læring- og undervisnings- og kommunikasjonsomgivelser, læringsdesign, representasjoner, simuleringer, utvikling av oppgaver, samt design/tilpasning av ulike læringsplattformer.

EngageLab bistår også i gjennomføring av intervensjoner, samt designarbeid som involverer partnere og eksterne utviklere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede designprosesser.
 • Fasilitere idegenerering og identifikasjon av behov.
 • Oversette fra forskningsmessige behov til innovative løsninger.
 • Visualisere og prototype nye løsninger og konsepter.
 • Designe konsistente opplevelser på ulike digitale plattformer og kanaler.
 • Samarbeide agilt i EngageLab og på tvers av universitetet og våre samarbeidspartnere.
 • Jobbe tett med prosjektledere, utviklere, forskere, og praktikere.
 • Utvikle prosesser og verktøy som endrer måten EngageLab jobber på og hvordan EngageLab samarbeider med forskere og praktikere i vårt felt.

Du får jobbe med de nyeste teknologiene, og alltid forskningsdrevet. Du vil jobbe i et tverrfaglig team.

Arbeidsoppgavene er knyttet til flere eksternfinansierte prosjekter ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen interaksjonsdesign/UX og ledelse av designprosesser, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på engelsk.
 • Ha minst 5 års erfaring på seniornivå, inkludert ledelse av designprosesser, samarbeid i tverrfaglige team, og kunne vise til innovative resultater.

Personlige egenskaper

 • Forskningen og graden av digitalisering på utdanningsfeltet endrer seg raskt, så du må like å jobbe med hyppige endringer og nye utfordringer, uten å miste fokus på kvalitet.
 • Det er viktig at du liker samarbeid og kan inngå i tverrfaglige team.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel senioringeniør (SKO 1181) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 535 200 og kr 630 500 , avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS