Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Laboratorie- og gruppeleder (geologi)

Søknadsfrist: 16.07.2024

Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum (NHM) er en del av Universitetet i Oslo og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen i Oslo sentrum. Vi har også samlingsmagasiner på Økern. Våre hovedoppgaver er forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap. Våre vitenskapelige samlinger inneholder over 6 millioner gjenstander, noe som gjør dem til de største naturhistoriske samlingene i Norge. Deler av samlingene er utstilt for allmennheten i våre zoologiske og geologiske utstillinger og i Botanisk hage.

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum søker Laboratorie- og gruppeleder (geologi)

Om stillingen

Naturhistorisk museum (NHM) søker en erfaren laboratorieleder til en fast stilling ved Seksjon for konservering og forskningsteknikk (SKF). Vi ser etter deg som kan ta det overordnede ansvaret for vårt geologiske analyselaboratorium og være gruppeleder med personalansvar for de andre teknikerne tilknyttet våre samlinger og forskning innen geologi og paleontologi. Denne delen av vår virksomhet er lokalisert i nye arealer på campus Økern. Lederen vil også få et overordnet ansvar for NHMs øvrige laboratoriefasiliteter på samme lokasjon. Stillingen inngår i seksjonens ledergruppe.

I løpet av 2024 vil et avansert Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) med Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) og Wavelength Dispersive Spectroscopy (WDS) detektorer (optimalisert for geologisk forskning), bli installert i laboratoriet. Laboratorielederen vil få ansvaret for gjennomføringen av denne installasjonen i samarbeid med leverandøren, samt metodeutvikling for bruk av instrumentet.

Laboratoriet spesialiserer seg på avbildning, kjemisk- og strukturell karakterisering av geologiske materialer, og er museets kjernefasilitet for forskere og studenter innen paleontologi og mineralogi. De øvrige laboratoriefasilitetene på Økern er spesialisert for preparering, identifisering og konservering av geologiske og paleontologiske objekter. 

Instrumentparken består av:

 • Variable Pressure Scanning Electron Microscopy (VP SEM) og Energy Dispersive X-ray (EDX) microanalysis
 • Powder X-ray Diffraction (PXRD)
 • Single-crystal X-ray Diffraction (SXRD)
 • Micro X-ray Computed Tomography (micro-CT) Scanning

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å organisere og lede gruppens arbeid i henhold til museets og UiOs planer og strategiske målsetninger.
 • Ivareta arbeidsgivers personalansvar.
 • Overordnet koordineringsansvar for drift av laboratoriet og aktiviteten som pågår der, inkludert å være daglig kontaktperson mot brukerne.
 • Sikre et velfungerende laboratorium som er i stand til å utnytte instrumentparkens potensiale, og levere tjenester til forskere og studenter internt og eksternt.
 • Tilrettelegge og utføre forskningsrelaterte laboratorieanalyser som er relevante for virksomheten.
 • Ivareta drift, vedlikehold og utvikling av instrumentparken beskrevet tidligere.
 • Utforme, dokumentere og formidle arbeidsprosedyrer; Best Practice manualer og Standard Operating Procedure (SOP).
 • Være NHMs strålevernkokordinator og lokasjonens kjemikalekoordinator.
 • Prosjektledelse.
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Det er forventet at den aktuelle kandidaten holder seg oppdatert innen teknikker, prosedyrer og må kunne videreformidle denne kunnskapen i et multikulturelt arbeidsmiljø. Arbeidet ved laboratoriet og med samlingene kan innebære manuelt arbeid og enkelte tunge løft. Etter behov kan stillingen også tillegges andre arbeidsoppgaver innen museets forskningsstøtte og samlingsforvaltning.

Kvalifikasjonskrav 

Kandidaten må ha:

 • utdanning innen geologi, minimum mastergrad. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle arbeidsoppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • kurs i personalledelse
 • kursbevis i HMS, strålevern, laboratoriesikkerhet, kjemikaliebruk og personlig verneutstyr
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra tilsvarende laboratorier
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på engelsk og norsk/annet skandinavisk språk

Det er ønskelig at kandidaten har:

 • dokumentert arbeidserfaring innen stillingens arbeidsoppgaver
 • dokumentert erfaring i musealt samlingsarbeid
 • dokumentert erfaring i metodeutvikling
 • erfaring i å utforme, dokumentere og formidle arbeidsprosedyrer

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt, og vi søker en person som:

 • liker å lede andre for å nå et felles mål
 • er pålitelig, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • har evne til å arbeide selvstendig og trives med selvstendige utviklingsoppgaver
 • er inkluderende og fungerer godt i samarbeid på tvers av fagretninger
 • har gode kommunikasjonsevner 
 • er strukturert og systematisk
 • er nysgjerrig og tar initiativ til å søke tilgjengelig kunnskap

Vi tilbyr

 • lønn som senioringeniør, stillingskode 1181, fastsatt etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 708 000–796 600, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • et spennende og hyggelig arbeidsmiljø med god mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • gode muligheter for kompetanseutvikling og nettverksbygging
 • fleksibel arbeidstid og attraktive velferdsgoder for ansatte ved UiO 
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av motivasjonen for å søke og hvordan din kompetanse passer med denne stillingen.
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring, med vekt på relevant erfaring knyttet til stillingen.
 • Kopier av vitnemål og attester.
 • Navn og kontaktinformasjon på minst to referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer), helst både en overordnet og en sidestilt referanse.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS