Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kursingeniør / senioringeniør ved Avdeling for mikrobiologi

Søknadsfrist: 02.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som senioringeniør SKO1181 ved Avdeling for mikrobiologi (MIK), Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin innen mikrobiologi.

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert senioringeniør til fast 50% stilling ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO.

Den nye ingeniøren vil inngå i Avdeling for mikrobiologi (MIK) og være en del av avdelingens undervisningspersonale.

Ingeniøren vil jobbe med et bredt spekter av undervisnings-oppgaver i fagfeltet Mikrobiologi i et spennende internasjonalt akademisk miljø. Stillingen omfatter kursforberedelse og -gjennomføring, organisering, undervisningsstøtte, utvikling av digital undervisning og annet forefallende arbeide. Den vi ansetter vil bli fast kontaktpunkt for våre undervisere og vil håndtere alle typer undervisningssaker. Man må derfor kunne levere på små og store oppgaver i en hektisk hverdag. Vi har mye undervisning i løpet av et år, og vår nye medarbeider skal bidra i løpende oppgaver og løfte avdelingens undervisning innenfor mikrobiologi.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består av undervisningsstøtte i tett samarbeid med UiOs akademiske personale, knyttet til kurs på profesjonsstudiet i medisin:
 • Gjøre klar sykehistorier og undervisningsmateriale
 • Forberede mikroskopipreparater, medier, dyrkede bakterier/virus etc.
 • Forberede undervisning i klinisk prøvetaking og vaksinasjon
 • Kommunisere med lærere og studenter i et aktivt miljø
 • Tilrettelegging før og under kurset, innsamling og rydding
 • Holde oversikt over timeplaner og bestillinger
 • Delta i lærermøter og andre fora for aktiv fagutvikling

Senioringeniøren vil også bli involvert i oppfølging av og bistand til forskning som er relevant for undervisningen. Det er også aktuelt å bistå i fagutvikling ut i fra kompetanse, behov og interesse.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne med mikrobiologi, molekylærbiologi, infeksjonsbiologi, pedagogikk, eLæring eller organisering i fagkretsen, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Generelt god IT-forståelse og erfaring med å jobbe digitalt i ulike systemer

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av undervisningsstøtte og andre oppgaver. MIK er del av en kompleks organisasjon, og den vi ansetter må tilegne seg god forståelse for vår avdeling og kommunisere godt med studentene. strukturert, ansvarsbevisst, effektiv og nøyaktig

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å kommunisere tydelig med ulike målgrupper
 • Evne til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag
 • God evne til å dele og videreformidle kunnskap vil tillegges stor vekt

Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen. Vi vektlegger at våre ansatte skal bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø ved å dele kunnskap og erfaringer og støtte hverandre.

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 604 400 - 701 300, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et spennende og utfordrende fagmiljø og ny undervisning i rask utvikling
 • Et hyggelig, internasjonalt arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • En variert stilling med utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

 • Professor Tone Tønjum, undervisningsleder i Avdeling for mikrobiologi, e-post: [email protected]

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS