Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ingeniør ved instrumentlaboratoriet

Søknadsfrist: 16.03.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk. En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Fast ingeniørstilling (over-/senioringeniør) ledig ved Instrumentlaboratoriet, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.

Stillingen er tilknyttet Instrumentlaboratoriet (I-Lab) ved Fysisk institutt. I-Lab har p.t. 10 finmekanikere og 1 sivilingeniør ansatt, i tillegg til én lærling i finmekanikerfaget.

I-Lab er med på å utvikle forskningsinstrumenter til bruk i forskningslaboratorier, felteksperimenter og på satelitter og raketter. Hovedoppgaven for I-Lab er å bidra til at forskerne ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet kan gjøre nyskapende forskning innen sine respektive fagfelt. For videre informasjon om forskningsaktiviteten, se link.

Mange av prosjektene I-Lab er involvert i skjer i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner, samt den Europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) og CERN. I-Lab har også et nært samarbeid med ansatte ved andre laboratorier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Les mer om I-Lab.

I konstruksjonsfasen bruker I-Lab 3D DAK-programmet Autodesk Inventor, som benyttes både til visualisering og testing av designkonsepter og produksjon av endelige produkter. FEM-analyser utføres i Autodesk Inventor og Autodesk Inventor Nastran. Autodesk CFD (Computational Fluid Dynamics) brukes til varme- og strømningsanalyser. Arbeidsstasjonene kjører Windows 10.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene i stillingen vil inkludere:

 • Konstruksjon og produktdesign
 • Utarbeide kravspesifikasjon fra idé, teknisk rapportering, dokumentasjon og animasjon
 • Beregninger av konstruksjoner
  • Håndkalkulasjoner
  • Simuleringer med software. FEM (Finite Element Method) - analyser, inkl. vibrasjonsanalyser, thermo- og fluiddynamikk
  • Analyserapporter
 • Kartlegging av høyteknologiske materialer
 • Videosimuleringer
 • Montering, testing og kvalitetssikring av mekaniske systemer
 • Produksjon av komponenter i 3D-printer
 • Vedlikeholdsoppgaver på I-Lab
 • Prosjektledelse

Instituttet kan, basert på kandidatens kompetanse og interesser, legge andre oppgaver til stillingen dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

Vi er inne i en rask teknologisk utvikling med stadig mer detaljerte kravspesifikasjoner og stadig høyere dokumentasjonskrav. Derfor blir det også større kvalitetskrav i hele produktutviklingsprosessen fra idé til produksjon, testing og dokumentasjon av endelig produkt.

For stillingen gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå ved ansettelse som overingeniør og masternivå ved ansettelse som senioringeniør. Det er ønskelig med utdanning som sivilingeniør med maskinlinje (produktdesign eller lignende). Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Avansert bruker av 3D-CAD-programvare som Autodesk Inventor eller tilsvarende
 • Solid kompetanse innen konstruksjon, produktdesign og styrkeberegning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må trives med selvstendige utviklingsoppgaver, men også fungere godt i teamarbeid

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på at søkeren har:

 • Interesse for, og erfaring med, finmekanisk utvikling og produksjon
 • Evne til å utarbeide god dokumentasjon og animasjoner
 • Forståelse for og evne til etterlevelse av god HMS-skikk på et mekanisk verksted
 • Prosjektledelse

Ved ansettelse som senioringeniør forutsettes det omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en ansvarsbevisst, initiativrik, positiv og serviceinnstilt person.
 • Gode samarbeidsegenskaper vil bli vektlagt, men også evne til å jobbe selvstendig.
 • Evne til å jobbe metodisk og nøyaktig, samt kunne forutse nødvendig tidsbruk for en jobb, er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse innenfor et spenn mellom:
  • For stillingstittel overingeniør (SKO 1087) kr 474 500 – kr 575 600
  • For stillingstittel senioringeniør (SKO 1181) kr 516 400 - kr 643 000
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med en beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Daglig leder på I-Lab Hans Borg, tlf: + 47 22 85 46 87/ + 47 997 49 836, epost: [email protected]
 • Kontorsjef Lars Bernhardsen, tlf: + 47 22 85 64 29/ + 47 99 24 12 84, epost: [email protected]

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet vennligst kontakt personalrådgiver Elin Thoresen, tlf: + 47 22 85 71 96, epost: [email protected].

Send søknad

Powered by Labrador CMS