Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ingeniør innen 3D-dokumentasjon og GIS

Søknadsfrist: 06.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum har vi ledig et 1-årig engasjement som ingeniør innen 3D-dokumentasjon og GIS.

Stillingen er plassert i Seksjon for samlingsforvaltning, Gruppe for Digital dokumentasjon, IT, Arkiv og Foto (DigIT), som for tiden har 15 ansatte hvorav 8 ansatte arbeider med museets databaseløsninger, digital dokumentasjon av arkeologiske utgravninger, 3D-dokumentasjon og GIS.

Kulturhistorisk museum forvalter store datamengder fra dokumentasjon av samlingene og arkeologiske undersøkelser. Gode rutiner for langsiktig lagring og gjenbruk av disse dataene er vesentlig, og tilrettelegging av 3D-dokumentasjon for forskning og forvaltning er en prioritert oppgave.

Utgravningen av Gjellestadskipet vil bli avsluttet høsten 2021, og den som ansettes skal 3D-dokumentere og georeferere nagler fra utgravningen, samt tilrettelegge et brukergrensesnitt i 3D HOP som integrerer og gir god tilgang til 3D- og 2D-dokumentasjon fra undersøkelsen.

Arbeidsoppgaver

 • CT-skanne naglene fra Gjellestadskipet
 • bearbeide skannene og tilrettelegge dem for 3D-visning
 • georeferere 3D-modellene
 • tilrettelegge brukergrensesnitt som visualiserer det skannede materialet i 3D HOP

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen arkeologi, geomatikk eller annet relevant fagområde, minimum tilsvarende mastergrad
 • inngående forståelse av arkeologisk 3D-dokumentasjon
 • kunnskap om CT-skanning
 • kunnskap om 3D HOP, Blender og Metashape
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Søkere bør ha tilstrekkelig kunnskap om arkeologisk dokumentasjon og den aktuelle programvaren til å kunne arbeide selvstendig. Interesse for og evne til å samarbeide på tvers av faggrupper vil bli vektlagt.

Vurdering av søkerne vil bli gjort på grunnlag av en totalvurdering av kvalifikasjoner, personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Gode samarbeidsevner, men også evne til selvstendig arbeid, vil bli trukket inn i vurderingen.

Vi tilbyr

 • lønn som ingeniør (stillingskode 1087 overingeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 100 og kr 574 700, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester

Alle dokumenter skal være på et nordisk språk (norsk, dansk, svensk) eller engelsk. Søkere med utenlandsk utdannelse må vedlegge forklaring på utdannelsesstedets karaktersystem.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De vil bli bedt om å oppgi 2 referanser, hvorav en fra overordnet og en fra sideordnet kollega (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Gruppekoordinator Espen Uleberg, Seksjon for Samlingsforvaltning. Telefon: 22 85 95 63. Mobil: 909 95 091. Epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS