Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ingeniør innen 3D-dokumentasjon av arkeologiske objekter

Søknadsfrist: 07.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.


KHMs handlingsverdier: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig en fast ingeniørstilling knyttet til arbeidet med 3D-dokumentasjon i forbindelse med planleggingen av det nye Vikingtidsmuseet. Her har du en unik mulighet til å være med på å dokumentere gjenstander fra museets omfattende vikingtidssamling, og bidra til å skape et digitalt arkiv av samlingen som vil brukes til både forskning og formidling i verdens ledende vikingtidsmuseum.

Sammen med Universitetet i Oslo og Statsbygg bygger vi Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo, som om få år vil slå opp dørene for nye utstillinger, et forskningssenter og andre publikumstilbud. Statsbygg har ansvar for å bygge det nye museet og for å sikre skip og gjenstander i byggeprosessen og flytte disse til nybygget. Kulturhistorisk museum har ansvar for å utvikle forskningssenter, utstillinger og andre publikumstilbud basert på ny og spennende forskning og involverende formidlingsmetoder. Arbeidsoppgavene i stillingen er knyttet til Utstillingsprosjektet, som avsluttes ved åpningen av det nye Vikingtidsmuseet, som er planlagt å være i 2027.

Stillingen er plassert i Seksjon for samlingsforvaltning, som er organisert i to faggrupper; gruppe for konservering og gruppe for digitaldokumentasjon, IT, foto og arkiv. Seksjonen har per i dag 42 ansatte. Stillingen vil være organisatorisk knyttet til museets gruppe for digital dokumentasjon (DigDok), som er ansvarlig for tilrettelegging for museets dokumentasjon av gjenstander og arkeologisk feltarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Gjenstandsdokumentasjon og tilrettelegging av 3D-modeller til bruk i utstillinger og formidling
 • Digital bildebehandling
 • Databasearbeid
 • Fotopublisering

Ved ansettelse i stillingskode 1181 senioringeniør vil arbeidsoppgavene også omfatte vurderinger av dokumentasjonsmetoder i forhold til ulike objekttyper, samt planlagt bruk av 3D-modellene.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen arkeologi, geomatikk eller annet relevant fagområde, minimum tilsvarende bachelorgrad (SKO 1087 overingeniør). Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med 3D-dokumentasjon av arkeologiske gjenstander
 • Solid kjennskap til IKT-verktøy
 • God kjennskap til datasystemer for 3D-dokumentasjon
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og/eller engelsk
 • Erfaring med ulike 3D-dokumentasjonsmetoder
 • God teoretisk innsikt og forståelse for muligheter og begrensninger ved 3D-dokumentasjon

For særlig kvalifiserte søkere og søkere som kan dokumentere erfaring fra forskningsrelatert arbeid eller utviklingsoppgaver som krever særlig spesialkompetanse, vil en vurdere ansettelse i stillingskode 1181 senioringeniør.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person med interesse for 3D-dokumentasjon og databasearbeid og med evne til å jobbe selvstendig og systematisk. Du kan ta initiativ og deltar gjerne i vurderinger og valg av dokumentasjonsmetoder. Gjennomføringsevne og nøyaktighet, samt å være løsningsorientert er viktige egenskaper som også vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som ingeniør innen 3D-dokumentasjon av arkeologiske objekter fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 og kr 604 400 (stillingskode 1087 overingeniør), eller i spenn mellom kr. 553 500 og 626 300 (stillingskode 1181 senioringeniør), avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og fagkompetent arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De vil bli bedt om å oppgi to referanser, hvorav en fra overordnet og en fra sideordnet kollega (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Fagkoordinator og fung. seksjonsleder Espen Uleberg, tlf. 909 95 091, epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS