Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør (laboratorierådgiver) - Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist: 15.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det ledig fast stilling som senioringeniør (laboratorierådgiver) tilknyttet Avdeling for ernæringsvitenskap ved Domus Medica. Avdelingen har en rekke felleslaboratorier og kjernefasiliteter. Arbeidsoppgavene for senioringeniøren vil være knyttet til daglig drift av disse felleslaboratorier og kjernefasiliteter, samt en overordnet rolle med hensyn til HMS og smittevern ved avdelingen. Stillingen inngår i instituttets HMS-team.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene som tillegges stillingen vil hovedsakelig knyttes til:

 • Drift av UiO’s kjernefasiliteten for kliniske ernæringsstudier som inkluderer helromsindirektekalorimetri, DXA måling av kroppssammensetning og blodprøvetaking.
 • Drift av avdelingens cellelaboratorier og våtromslaboratorier som inkluderer avansert metodikk innen molekylær- og cellebiologi.
 • Bidra i forskningsprosjekter ved avdelingen, spesielt prosjekter knyttet til avdelingens overnevnte fasiliteter.
 • Bidra i undervisning i laboratoriekurs for studenter i klinisk ernæring og medisin.
 • Bistå avdelingsleder i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet) knyttet til laboratorievirksomhet ved avdelingen i samarbeid med HMS-koordinator og instituttets HMS-team, spesielt med tanke på praktisk implementering og utnyttelse av fagkunnskap knyttet til laboratoriearbeidet.

Les mer om rollen og arbeidsoppgavene til laboratorierådgiverfunksjonen her.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole, minimum masternivå innen klinisk ernæring, biomedisin, molekylærbiologi, biokjemi, cellebiologi, fysiologi eller tilsvarende.Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Det stilles krav til kunnskap om HMS arbeid og søkere med erfaring fra systematisk HMS arbeid vil bli prioritert.
 • Erfaring med praktisk arbeid rundt blodprøvetaking vil bli vektlagt. Dersom den som ansettes ikke har denne kompetanse må dette tilegnes raskt etter ansettelse.
 • Det stilles krav til ingeniørerfaring til de andre beskrevne arbeidsoppgaver knyttet til drift av kjernefasiliteter og laboratorier, og anvendelse av molekylærbiologiske metoder.
 • Det stilles krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evner å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt og interessert i å gi opplæring. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som senioringeniør (stillingskode 1181)
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 542 400 og 627 700 avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med oversikt over 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer), personlige data, fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet.

Stillingen søkes elektronisk via UiOs rekrutteringssystem JobbNorge. Når du søker bør du ha søknadsbrev og CV klar for opplasting som vedlegg.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder: Stine Marie Ulven, tlf +47 22840208

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS