Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Utvikling og forvaltning av UiOs MS365-infrastruktur

Søknadsfrist: 23.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om stillingen

Vil du jobbe med utvikling og forvaltning av UiOs MS365-infrastruktur?

Er du en person med sans for MS365, forvaltning, utvikling, løsningsdesign og integrasjoner? Eller som har lyst til å jobbe mer med MS365 i et spennende miljø? Her har du muligheten.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som vil jobbe som overingeniør/senioringeniør med utvikling og forvaltning av UiO sine MS365 infrastruktur.

MS365 og MS Azure er et satsningsområde for UiO. Vi har for tiden 8 prosjekter samlet i et program som har til hensikt å bedre utnyttelsen av MS365 plattformen ved UiO.

Vi jobber her med temaer som; Etablering av bedret sikkerhet via MFA m.m., tilrettelegging for bruk av Unified Labeling for sikring av data, mulig etablering av telefoni via MS Teams, mulig migrering av OnPrem-basert Exchange til Exchange Online, etablering av gode arbeidsflyter som utnytter plattformens muligheter innen samhandling, samt arbeide med «governance» for hele plattformen.

Fra før av har UiO blant annet vært først ute i UH-Sektoren til å etablere klientdrift via MS 365 og Intune i samarbeide med Microsofts Customer Acceleration Team CAT. Dette prosjektet kan du lese litt om her: Universitetet i Oslo sparer mye tid med ny digital løsning (microsoft.com)

Har du lyst til å jobbe sammen med oss for å ta plattformen enda bedre i bruk?

Vi ser etter en ny teknisk ressurs til å styrke teamene som jobber innenfor dette området.

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i teamet som er ansvarlig for drift og forvaltning av UiO sin MS365 infrastruktur, og bistå i å videreutvikle teamet og tjenestene vi leverer. Med spisskompetanse innen Teams, OneDrive og Sharepoint vil du bidra til at medarbeidere ved UiO skal kunne benytte samhandlingsløsninger på en framtidsrettet, behovsstyrt og effektiv måte. Du vil delta i prosjekter som tar denne infrastrukturen i bruk, og for senioringeniørstillingen vil det være aktuelt å lede slike prosjekter.

Du deltar aktiv i det pågående programmet, og dets prosjekter.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå, masternivå innen IT for senioringeniør. Erfaring og realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for manglende utdanning.
 • God kjennskap MS365 og Azure med tilhørende løsninger.
 • Erfaring fra koding og/eller skripting.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

I tillegg bør du:

 • Ha erfaring fra drift og forvaltning av Microsoft-miljø og Azure.
 • Kan noe om automatisering/scripting i PowerShell
 • Kunnskap om oppsett, drift og tilpasning/utvikling av IT-systemer.
 • Kunnskap om integrasjonsarbeid og erfaring med koding.
 • Være faglig oppdatert på Microsoft-teknologi og skytjenester, og ha erfaring innen:
  • Sikkerhet for Azure-tjenester blant annet Defender suiten
  • Applikasjonsintegrasjon og SSO
  • Automatisering og self-service
  • Microsoft Graph
  • Tilrettelegging for IaaS, PaaS og SaaS
 • Konfigurasjons- og automasjonsverktøy.
 • Generell IT: Sikkerhet, personvern, nettverk, med mer.
 • Ha kunnskap Digdirs prosjektrammeverk (tidligere DIFI), eller andre tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Du jobber godt selvstendig og i prosjekter med andre, tar initiativ og er resultatorientert
 • Du er nysgjerrig, holder deg oppdatert på faget ditt og evner å omsette kunnskapen til praktiske løsninger
 • Du deler kunnskap og erfaring med kollegaer på tvers av fagmiljøer, og bidrar aktivt til videreutvikling av fagmiljøet
 • Du er serviceinnstilt, samarbeider godt med andre, og evner å se en problemstilling fra flere perspektiver

Vi tilbyr

 • Stillingen er fast og lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnspenn mellom kr. 573.900 - 661.400, alt. som senioringeniør (SKO 1181) i lønnspenn mellom kr. 615.000 - 746.900, avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet.
 • Mulighet til å påvirke arbeidsdagen og karriereretningen.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og mulighet for lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om stillingen, eller har spørsmål, ta kontakt med:

Nærmere opplysninger om USIT finnes på www.usit.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS