Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Sikkerhetsingeniør - Eiendomsavdelingen (EA)

Søknadsfrist: 11.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) søker senioringeniør til Vakt- og alarmsentralen ved UiO.

EA har en tydelig ambisjon om ytterligere digitalisering av virksomheten gjennom å ta i bruk nye metoder og ny teknologi. Vi søker derfor deg som er innovativ og som ønsker å bidra inn til at Vakt- og alarmsentralen (VAS) når disse målene og at vi fremstår som en dyktig og profesjonell organisasjon som yter gode tjenester og bidrar til at UiO når sine samfunnsmål.

Stillingen er plassert i Underavdeling for Campus Service, og rapporterer til seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging, utvikling og drift av vaktsentralen sine sikringstekniske anlegg, alarm- og adgangskontrollanlegget (OnGuard Lenel), med hovedfokus på drift av alarm- og adgangskontrollanlegget opp mot brukere
 •  implementere sikkerhetsløsninger i henhold til risikovurderinger
 • jobbe med å styrke generell sikkerhetskultur ved flere av UiOs bygg
 • beredskap og sikkerhet
 • rapportering, administrative oppgaver og bidra til videre digitalisering av VAS

Arbeidsoppgavene vil kunne variere noe innen Vakt- og alarmsentralens arbeidsområde.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Det forutsettes god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til alarm- og adgangskontrollanlegg.
 • Det er nødvendig med kjennskap til styring og drift av alarm- og adgangskontrollanlegg i store bygninger.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er ønskelig med sikkerhetsutdanning, men dette er ikke et absolutt krav.
 • Det er en fordel med erfaring fra prosjektering/prosjektledelse.
 • Det er en fordel med IT-utdanning, eller relevant erfaring innen IT.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og som kan ta selvstendige avgjørelser. Som person er du ansvarlig, proaktiv og bidrar til gode løsninger. Din arbeidsform preges av nøyaktighet, ryddighet og med høy gjennomføringsevne.

Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • stillingen lønnes i stillingskode 1181 senioringeniør 692 000,- - 778 000,- /stillingskode 1087 overingeniør 646 000,- - 759 100. For vurdering i SKO 1181 senioringeniør kreves relevant master og minst 5 års relevant erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsjef Stig-Rune Backsæther, tel: 95194063

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS