Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senioringeniør / overingeniør - Institutt for Informatikk

Søknadsfrist: 30.05.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som senioringeniør/overingeniør (80% vikariat til 28/2-2025) ved Institutt for Informatikk innen mikro-/nanoelektronikk. Tiltredelse omgående.Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Nanoelektronikksystemer som har forskningsaktivitet knyttet til design av integrerte kretser og systemer. 

Gruppen har også tung laboratorieaktivitet fordelt på ulike laboratorier samt drift av CAD-verktøy for konstruksjon og simulering av integrerte kretser. Stillingen har også ansvar for prosess rundt prototyping av integrerte kretser. 

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av elektronikklaboratorier
 • Innkjøp av instrumenter og komponenter
 • Drift og vedlikehold av CAD/EDA verktøy på Linux/Windows plattform (Cadence, Calibre, ADS, CST, Xilinx)
 • Håndtere produksjon av integrerte kretser og PCB mot leverandører
 • Driftsstøtte forskere og studenter
 • Vedlikehold webside og epostlister

Ved ansettelse i stilling som senioringeniør vil det i tillegg gis utviklingsoppgaver og/eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen fagfeltet. 

Kvalifikasjonskrav 

 • Tilsetting som senioringeniør krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, innen mikroelektronikk / elektronikk / måleteknikk minimum tilsvarende mastergrad samt minst 3 års relevant erfaring. 
 • Tilsetting som overingeniør krever utdanning tilsvarende bachelorgrad innen samme fagfelt. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet. 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Kompetanse/erfaring innenfor mikroelektronikk
 • Erfaring med design av PCB/mønsterkort
 • Drift av programvare under Linux
 • Laboratorieerfaring (elektronikk)
 • Bestilling-/innkjøpssystemer

Personlige egenskaper

 • Selvdrevet og initiativrik
 • Positiv og målrettet
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 575 400 og kr 657 300, avhengig av ansiennitet og kompetanse. 
 • Lønn som senioringeniør 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 604 900 – 720 100, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

Vennligst klikk på "Send søknad".

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Dag T. Wisland, telefon: 228 52705, eller e-post: dagwis@ifi.uio.no

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no

Send søknad

Powered by Labrador CMS