Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senior / overingeniører innenfor applikasjonsdrift og tjenesteutvikling

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Har du Windows kompetanse og i tillegg er uredd og nysgjerrig?

Senior/overingeniører innenfor applikasjonsdrift og tjenesteutvikling ved Universitetet i Oslo

Om stillingen

Vi har flere faste stillinger som kan være aktuell for deg!

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et av landets største IT-faglige miljøer som i stor grad drifter løsninger in-house i eget maskinrom, men også fra skyen. Universitetet har som mål å være et forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. USIT bidrar til denne målsetningen gjennom drift og utvikling av et bredt spekter av IT-løsninger, både internt på universitetet i Oslo og ellers i universitets- og høgskolesektoren.

Stillingene inngår i Seksjon for applikasjonsdrift ved underavdeling for IT-infrastruktur. Seksjonen har ansvar for universitetets Windows-baserte applikasjoner samt oppgaver rundt drift av arkiv-, økonomi- og studentsystemer for universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsoppgavene spenner fra utprøving av ny teknologi, overvåkning, integrasjoner og automatisering av prosesser til brukerstøtte. Vi vektlegger utvikling av kompetanse, både innenfor arbeidsoppgaver og teknologi. Vi samarbeider mye med andre faggrupper.

Konkrete arbeidsoppgaver vil inkludere

 • Drift, utvikling og innføring av Windows-baserte løsninger
 • Drift av terminal- og applikasjonstjenester for universitets- og høgskolesektoren
 • Innføring av nye applikasjonstjenester
 • For senioringeniører vil arbeidsoppgavene også kunne inkludere ansvar for fagområder, prosjektledelse eller innføring av spesielt komplekse systemer.

Hvem er du?

I tillegg til å ha bred Windows kompetanse, bør du være nysgjerrig, lærevillig, uredd og ha gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig.

Om deg:

 • God kompetanse innenfor Windows-basert infrastruktur og applikasjoner, herunder OS, AD, IIS og terminalservere.
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende minimum bachelor. For senioringeniør kreves mastergrad. Relevant erfaring og realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Kunnskap om programmering i språk som PowerShell og/eller Python

Vi er også interessert i å høre fra deg som har kjennskap til eller interesse for:

 • Virtualiseringsløsninger som VMware eller Hyper-V
 • Nettverk
 • Databaser som MSSQL, Postgres eller Oracle

Om du er nyutdannet hører vi gjerne fra deg! Ta en prat med oss i forkant så vi kan bli bedre kjent med deg samt høre hva du ønsker av oss.

Vi tilbyr

USIT legger stor vekt på å gi sine ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Hos oss vil du lære litt om alt, eller mye om lite. Om det er en spesiell form for teknologi du brenner for, som er relevant for oss og/eller USIT som en helhet, vil vi gjerne høre på dine ideer og din erfaring.

Som ansatt vil du bli en del av et stabilt miljø hvor du både som nyutdannet eller med tyngre kompetanse vil få muligheten til å lære mye nytt og jobbe med masse spennende teknologi. Vi mener egenutvikling er viktig for at man skal trives i fagmiljøet.

Etter Korona har vi en hybrid arbeidsplass med fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale.

Utover det rent faglige kan USIT tilby sine ansatte benyttelse av Universitetets velferdstilbud, som inkluderer trening i arbeidstiden, firmahytte, egne barnehager og boliglån i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om USITNærmere opplysninger om Seksjon for Windows Applikasjonsdrift

Stillingene er faste og vil bli avlønnet som overingeniør i lønnspenn mellom kr. 573.900,- til 677.000,- eller senioringeniør i lønnspenn mellom kr. 636.700,- til 746.900,- avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Kontakt gjerne:

 • Seksjonssjef Are Garnåsjordet, tlf: 911 52 546, for en prat eller nærmere informasjon om stillingene

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS