Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør / senioringeniør innen 3D dokumentasjon

Søknadsfrist: 27.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig en fast stilling som overingeniør (SKO 1087)/senioringeniør (SKO 1181) innen 3D-dokumentasjon av kulturhistoriske gjenstander. 

KHM 3D-dokumenterer museets samlinger, utgravninger og faste fornminner med skanning og fotogrammetri. KHM har valgt 3D HOP (3dhop.net) for visning av modeller, og gjennom prosjektet BItFROST gjør KHM det mulig å bruke 3D-modellene aktivt i formidling, forskning og forvaltning.

Stillingen er plassert i Seksjon for samlingsforvaltning, som er inndelt i to fagavdelinger; avdeling for konservering og avdeling for digitaldokumentasjon, IT, foto og arkiv. Seksjonen har per i dag 42 ansatte.

Stillingen vil være knyttet til museets avdeling for digital dokumentasjon (DigDok), som er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av museets digitale dokumentasjon av samlinger og arkeologisk feltarbeid. I tillegg gjennomfører vi en rekke eksterne oppdrag innen 3D dokumentasjon av kulturhistoriske gjenstander og bygninger. Stillingen forutsetter ekstern finansiering av museets 3D dokumentasjonsarbeid.

Arbeidsoppgavene vil være å 3d dokumentere gjenstander fra museets omfattende samlinger. Det vil være en hovedvekt på 3D metodikk innen lysskanning og den som ansettes forventes å bidra til både å styrke og videreutvikle museets kompetanse på feltet.

Arbeidsoppgaver

 • 3D dokumentasjon med særlig vekt på skanning
 • Publisering av 3D-modeller på 3D HOP og gjennom prosjektet BItFROST
 • Styrke og videreutvikle museets kompetanse innen skanning
 • Bearbeiding av digitale 3D-modeller

Ved tilsetting som senioringeniør vil i tillegg følgende arbeidsoppgaver ligge til stillingen:

 • utviklingsoppgaver innen 3D dokumentasjon med særlig fokus på skanning
 • ansvar for å initiere og videreutvikle seksjonens rolle og kompetanse innen 3D dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav 

 • For overingeniør SKO 1087: Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. For senioringeniør SKO 1181: Relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende masternivå. For begge stillingene kan realkompetanse kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med 3D-dokumentasjon av kulturhistoriske gjenstander
 • Solid kjennskap til IKT-verktøy
 • God kjennskap til datasystemer for 3D-dokumentasjon

I tillegg vektlegges

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med lysskanning
 • Kjennskap til Metashape og/eller RealityCapture, samt 3D HOP
 • God innsikt og forståelse for muligheter og begrensninger ved 3D-dokumentasjon
 • Erfaring med HTML og javascript
 • Erfaring med uttegning av gjenstander

For særlig kvalifiserte søkere som kan dokumentere erfaring fra utviklingsarbeid innen 3D-dokumentasjon av kulturhistoriske gjenstander vil en vurdere ansettelse i stillingskode senioringeniør (SKO 1181).

Personlige egenskaper

Vi ser etter en faglig dyktig person med godt humør som trives i en hektisk arbeidshverdag. Gode samarbeidsevner og evne til å fungere godt både i team og med selvstendig arbeid. Videre vektlegges systematikk og struktur, motivasjon til å jobbe med varierte oppgaver og god gjennomføringsevne. I tillegg har du ambisjoner for din egen faglige utvikling

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 557 100 og kr 635 400 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 565 900 og kr 732 300 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS