Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør / Senioringeniør ved USIT

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Vil du jobbe med macOS og mobile enheter ved Universitetet i Oslo?

Om stillingen

Vi har for tiden 1 - 2 ledige stillinger som overingeniør/senioringeniør ved Seksjon for klientdrift innen drift av macOS klienter og mobile enheter.

Er du en allsidig person? Liker du å få ting til å fungere på ulike plattformer? Er du nysgjerrig på de nye mobile produktene som treffer markedet? Da har vi stillingen for deg. Vi lyser ut en fast stilling i Seksjon for klientnær drift, som er en del av Universitetet i Oslos sentrale IT-avdeling (USIT). Vårt fokus er på å skape gode brukeropplevelser på tvers av plattformer. Vi tror at dette gjøres med grundig testing, automatisering av arbeidsoppgaver, scripting og god dokumentasjon. Vi bruker verktøy som VMware Workspace ONE UEM, VMware Horizon, Munki, Git, Jenkins og Jira for at arbeidshverdagen skal bli så enkel og bra som mulig. Vil du være med å gjøre den enda bedre, så søk nå.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og utvikling av mobilrammeverk basert på VMware Workspace ONE UEM og VMware Horizon Suite
 • Drift og utvikling av rammeverk for macOS-forvaltning
 • Drift og utvikling av rammeverk for mobile enheter, iOS og Android
 • Dokumentasjon av, og support for løsningene vi utvikler
 • Drift, forvaltning og distribusjon av sentral programvareportefølje på plattformene
 • 3. linje brukerstøtte innen tjenesteområdet
 • Deltakelse i prosjekter for videreutvikling av IT-tjenester på UiO og i universitets- og høgskolesektoren
 • I tillegg for senioringeniør:
  • Ledelse av prosjekter og aktiviteter
  • Koordinering av medarbeidere og arbeidsprosesser innen fagområdet
  • Rapportering og planansvar for fagområdet

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. For senioringeniør er kravet masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • God kompetanse om macOS
 • Kompetanse innen MDM-rammeverk som for eksempel Workspace ONE UEM/Intune
 • Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ønskelig kompetanse/erfaring
 • Kunnskap om IT-arkitektur i større organisasjoner
 • Kunnskap om konfigurasjons- og automasjons-verktøy
 • Kunnskap om programmeringsspråk som Python, Ruby eller andre høynivå programmeringsspråk
 • Kunnskap om drift av Apple-produkter i store bedrifter
 • Kunnskap om verktøy for innsamling og visualisering av loggdata og overvåkning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Kvalitetsbevisst, løsningsorientert og strukturert

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 488 000 og kr 640 200, som senioringeniør kode 1181 innenfor et spenn mellom kr 583 900 og kr 704 900 avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen