Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Over-/senioringeniør - AV og fysisk infrastruktur

Søknadsfrist: 27.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Underavdelingen som er ansvarlig for IT-infrastrukturen på UiO spenner over et stort spekter av teknologier og plattformer, vårt ansvarsområde er alt fra løsninger i egne datarom til offentlige skyløsninger. Stillingen vil bli plassert i underavdeling for IT-infrastruktur, seksjon for nettdrift. Seksjonen har ansvar for alt av nettverk, fysisk infrastruktur og AV på UiO. Dette omfatter nettverkskomponenter, fiberinfrastruktur og nettverkskabling i og til alle UiOs bygg, samt infrastruktur og tjenester relatert til audio og videoløsninger. Seksjonen har også ansvaret for deler av Uninett og Nordunets fysiske infrastruktur i Oslo, samt eier det norske samtrafikkpunktet Norwegian Internet Exchange(NIX).

Vi søker en lærevillig, strukturert og initiativrik person som ønsker og evner å bidra til forbedring og modernisering av audiovisuelle løsninger på UiO. Dette innebærer aktiviteter og leveranser på tvers av både interne og eksterne leverandører og tjenester. Du vil jobbe i et team som arbeider målrettet mot brukervennlige og helhetlige AV-tjenester for forskere, undervisere og studenter på UiO.

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i seksjon for nettdrift og stillingen vil primært omfavne seksjonens oppgaver innen utvikling og drift av UiOs audiovisuelle tjenester. Det vil omfatte planlegging/prosjektering av nye AV-løsninger og AV-tjenester, teknisk drift og support av eksisterende løsninger, utvikle prosesser rundt løsningene, samt utarbeide saksgrunnlag og dokumentasjon til nye tjenester. Oppgavene tilknyttet dette passer for en som er strukturert, selvstendig og allsidig. Du bør like å finne gode løsninger på både tekniske og organisasjonsmessige utfordringer, ikke bare i din egen seksjon men også på tvers av organisasjonen. Du bør også evne å skape fremdrift i prosjekter og ta ansvar for gjennomføring av disse. Her vil det være en bratt læringskurve med mye ansvar og muligheter.Samarbeid på tvers av organisasjonen relatert til nettverk, klientdrift, programvare, brukersupport og digitale læringsmiljøer vil være en naturlig del av stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Praktisk erfaring med planlegging, implementering, drift og support av audiovisuelt utstyr, løsninger og infrastruktur
 • Praktisk erfaring med prosjektledelse og oppfølging av leveranser
 • Praktisk erfaring med digital formidling og digital læring
 • Generell kodekompetanse og kjennskap til API
 • Meget god muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Meget gode skriftlige egenskaper og evne til å utarbeide strukturert saksgrunnlag på norsk

Praktisk erfaring innenfor ett eller flere av følgende tema vil bli vektlagt

 • Kunnskap om fysisk nettverksinfrastruktur
 • God og bred IT-kompetanse
 • Generell nettverkskompetanse
 • Erfaring med oppfølging av leverandører
 • Erfaring fra byggeprosjekter og prosjektering av fysiske AV-installasjoner
 • Erfaring med implementasjon av samhandlingsløsninger

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Evne å utforme planverk og gjennomføring av prosjekter
 • Evner å lede prosesser, møter og prosjekter
 • Initiativrik med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

En arbeidsplass med flere spennende brukermiljø innen forskning og utdanning

 • Mange dyktige kolleger med lang og dyp erfaring innenfor IT-tjenester og infrastruktur
 • Tekniske løsninger som både har størrelse, bredde og fremtidsrettet teknologi
 • Mulighet for kurs og konferanser innenfor relevante fagområder
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Stillingen er fast og vil bli innplassert som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181).

Stillingen vil bli avlønnet innenfor følgende lønnsspenn:

 • Overingeniør: kr 555 800 til kr 643 000 avhengig av kompetanse.
 • Senioringeniør: kr 597 000 til kr 744 600 avhengig av kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Petter Bjørbæk, telefon 22 85 27 51 / 415 64 876

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS