Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Koordinator - skytjenester for forskning og utdanning

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Universitetet i Oslo søker en utadvendt person som ønsker å jobbe med innføring og forvaltning av skytjenester ved UiO. UiO har per i dag en del skytjenester fra leverandører som Google, Microsoft og Amazon, men ønsker å utvide porteføljen av tjenester rettet mot studenter og vitenskapelig ansatte. Til dette arbeidet trenger UiO en person som brenner for, og ser nytten av, avanserte skytjenester for forskning og undervisning. Med skytjenester mener vi her IaaS (infrastruktur som tjeneste), PaaS (plattform som tjeneste), SaaS (programvare som tjeneste) og ev. andre skyprodukter.

Stillingen er lagt til avdeling for IT i forskning ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT): https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes må ha, eller opparbeide seg, et bredt spekter av kunnskap om alle sider ved innføring og forvaltning av skytjenester:

 • forstå de tekniske og organisatoriske implikasjonene ved å innføre en ny skytjeneste
 • teste og fase inn nye tjenester i nært samarbeid med leverandører av skytjenester, UiOs jurister, USITs driftsorganisasjon og IT-sikkerhet
 • reklamere for nye tjenester på campus
 • kurse studenter og ansatte i bruk av nye tjenester
 • administrere og fakturere bruk av tjenestene
 • logge og holde oversikt over bruk av skytjenester blant studenter og ansatte

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse på universitetsnivå, minimum mastergrad, innen f.eks. informasjons- / kommunikasjonsteknologi eller økonomi, teknologi og innovasjon. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Over gjennomsnittlig god IT-kompetanse og erfaring med IT i jobbsammenheng eller gjennom forskning og studier

I tillegg legges det vekt på:

 • Erfaring med bruk av avanserte skytjenester for forskning innen f.eks. maskinlæring eller kunstig intelligens
 • Erfaring fra relevant arbeid i forskningsmiljøer
 • Erfaring med dokumentasjon av IT-baserte forskingstjenester
 • Gode referanser
 • En søknad som gir en god beskrivelse av søkeren i forhold til egne ambisjoner og utlysningstekstens beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner i kontakt med studenter og forskere
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på både norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552.800 og kr 765.100 (lønnstrinn 62-78), avhengig av kompetanse og ansiennitet. For å bli tatt i betraktning som senioringeniør må man ha ledet arbeid med innføring av ny teknologi i enten privat eller offentlig sektor.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Gard Thomassen, e-post [email protected], tlf. +47 22 84 09 34 / +47 936 74 926

Søk på stillingen