Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Infrastrukturspesialist - Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

Søknadsfrist: 29.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Ønsker du å jobbe med IT-infrastruktur for forskning og utdanning?

Om stillingen

Underavdelingen som er ansvarlig for IT-infrastrukturen på UiO spenner over et stort spekter av teknologier og plattformer, vårt ansvarsområde er alt fra on-premise løsninger i egne datarom til offentlige skyløsninger. Eksempler på teknologier vi har i porteføljen er virtualiseringsløsninger (VMware og OpenStack), lagringsløsninger (Hitachi blokk og fil, IBM ESS, Cloudian S3), servere (VMware, Windows Server, RHEL) og VDI (VMware Horizon). Vi har store ambisjoner rundt automatisering, selvbetjening og kodebasert drift. Verktøy som Ansible, Terraform, Salt, PowerCLI og VMware vRealize er sentrale.

Vi har behov for en ny infrastrukturspesialist, og ser nå etter deg med interesse, kunnskap og evne til å sammen med oss ta tak i vår infrastruktur for å gjøre den mer automatisert, selvbetjent og kodebasert, samtidig som vi dekker vår mangfoldige brukermasses spennende behov. Du vil bli involvert i store og viktige løsninger/ prosjekter/ leveranser, og du vil også være mye «hands-on» på løsningene/ leveransene våre.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil bli plassert i underavdeling for IT-infrastruktur, Seksjon for basis systemdrift, som er ansvarlig for det meste av grunnleggende server- og lagringsinfrastruktur for UiO og våre samarbeidspartnere. De fleste av tjenestene UiO tilbyr bygger på våre løsninger.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være følgende:

 • Videreutvikling av infrastruktur, automatisering og implementering av nye tekniske løsninger innenfor seksjonens ansvarsområder;
  • Virtualiseringsløsninger, hovedsakelig basert på VMware-porteføljen
  • Operativsystem på fysiske og virtualiserte servere
  • Serverhardware
  • Lagrings- og backup-løsninger
  • VDI
 • Prosjektarbeid i forbindelse med vurdering og implementasjon av ny infrastruktur eller nye brukerbehov som skal dekkes med eksisterende infrastruktur
 • Konfigurasjon og vedlikehold av overvåking, trending og logging fra vår infrastruktur, slik at vi får enda bedre oversikt og enklere kan korrelere hendelser/ problemer på applikasjons- og tjenestenivå med hva som skjer på infrastruktursiden
 • For senioringeniør vil stillingen også inneholde koordinering og ansvar for større oppgaver og/ eller fagområder

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse på universitets- og/ eller høyskolenivå på minimum bachelor-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Generell kodekompetanse og kjennskap til bruk av API-grensesnitt
 • Kjennskap til et eller flere av seksjonens fagområder
 • Kjennskap til automatisering
 • Kjennskap til nettverk (VLAN, brannmur, redundans) relevant for server og operativsystem
 • For senioringeniør: erfaring med koordinering av større oppgaver
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Praktisk erfaring innenfor ett eller flere av følgende tema vil bli vektlagt

 • Operativsystemer (Windows og Linux på server og for klienter)
 • Maskinrom, nettverk, server- og lagringsinfrastruktur
 • Verktøy som Ansible, Terraform, Salt og PowerCLI
 • Programmeringsspråk som bash, Perl, Python og Go
 • Porteføljen fra VMware (vSphere, vRealize Suite, NSX-T, vSAN, Horizon)
 • Løsninger som ELK, Grafana eller Zabbix (for logging, trending og overvåking)

Personlige egenskaper

 • Initiativrik med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og langsiktig, både selvstendig og i tett samarbeid med andre
 • Evne til å holde oversikt i flere lag av komplekse IT-systemer
 • Innovativ og proaktiv med fokus på forbedring, forenkling og automatisering

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med flere spennende brukermiljø innen forskning og utdanning
 • Mange dyktige kolleger med lang og dyp erfaring innenfor IT-infrastruktur
 • Tekniske løsninger som både har størrelse, bredde og siste nytt innenfor teknologi
 • Mulighet for kurs og konferanser innenfor relevante fagområder
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Stillingen er fast og vil bli plassert som overingeniør/ senioringeniør med lønnsplassering mellom 555 800 og 643 000 kroner per år for overingeniør, og mellom 618 600 og 744 600 kroner per år for senioringeniør, avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS