Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fagingeniør VVS

Søknadsfrist: 16.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Om stillingen

Ønsker du å arbeide langsiktig med VVS i en spennende og variert bygningsportefølje?

Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo søker fagingeniør VVS til en av landets mest spennende og varierte eiendomsporteføljer.Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av nærmere 100 eiendommer med et samlet areal på 473 000 m2. I tillegg til dette leies det inn 104 000m2 fra andre aktører. Bygningsporteføljen har stor variasjon fra noen av landets viktigeste kulturminner, best besøkte museer, undervisningsbygninger til topp moderne forskningsfasiliteter. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Stillingen som fagingeniør VVS er plassert i vår fagseksjon Bygningsteknikk. Seksjonen har ansvar for tilstandsregistrering av bygningsdeler, utarbeidelse av tilstandsanalyser og flerårige vedlikeholdsplaner for UiOs eiendommer. Seksjonen utarbeider prosjektanvisninger og er faglig ansvarlig for rammeavtaler med rådgivere og entreprenører innenfor relevante områder.Stillingen rapporterer til seksjonsleder. I det daglige vil du arbeide i team med fagansvarlig VVS, andre kollegaer i seksjonen og på tvers av Eiendomsavdelingen

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du blant annet jobbe med:

 • tilstandsregistrering, tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging innen VVS-området
 • bygningsporteføljen med problemstillinger knyttet VVS på tvers i avdelingen
 • utvikling av fagområdet gjennom utarbeidelse og revisjon av prosjektanvisninger og rutiner
 • å være fagressurs ved kravspesifikasjoner, anskaffelser og rammeavtaler
 • å være fagressurs for driftsorganisasjonen og prosjekter
 • som bidragsyter i tverrfaglige prosjekter
 • krav og komplettering av FDV-dokumentasjon på VVS-området

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitetet eller høyskole innen VVS-området, minimum tilsvarende bachelor. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet. Vi oppfordrer også deg som er nyutdannet til å søke.
 • Kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: inneklima og ventilasjon, varmeanlegg, energisentraler, kjøle- og varmepumpeteknikk, vann, avløp og sanitæranlegg, rør og sprinkler
 • Erfaring fra prosjektledelse, rehabiliteringsprosjekter eller som rådgivende ingeniør vedlegges positivt.
 • Det forutsettes god digital kompetanse. Erfaring fra bruk av FDV-systemer vil vektlegges positivt.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Du kan arbeide selvstendig og målrettet med oppgaver på tvers av en stor organisasjon. Du må ha gode kommunikasjonsevner, og være en dialogorientert person som bidrar til et godt samarbeid. Du er flink til å tilnærme deg ulike problemstillinger og finner løsninger i samarbeid med andre. Videre er du systematisk og ryddig i ditt arbeid. Du er analytisk og opptatt av kvalitet.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 626 300 – 689 100 (ltr. 67 – 72) i stillingskode 1087 Overingeniør, og innenfor et spenn mellom kr. 661 400 – 790 100 (ltr. 70 – 78) i SKO 1181 Senioringeniør, avhengig av kompetanse og erfaring. Det kreves utdanning/ realkompetanse på masternivå og minimum 5 års relevant erfaring for å innplasseres som senioringeniør
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attester

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke!

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Paul Martin Lello kan kontaktes på tlf. 982 34 693

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS