Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fagansvarlig Bygg (overingeniør / senioringeniør) - 2. gangs utlysning

Søknadsfrist: 23.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.

Fagansvarlig bygg (overingeniør/senioringeniør)

Fagansvarlig bygg

Eiendomsavdelingen ved UiO søker en fagansvarlig bygg til Seksjon forBygningsteknikk. Seksjon for bygningsteknikk er Eiendomsavdelingens faglige kompetansesenter innenfor de tekniske byggfagene. Seksjonen har ansvar for tilstandsregistrering av bygningsdeler, utarbeidelse av tilstandsanalyser og flerårige vedlikeholdsplaner for UiOs eiendommer. Seksjonen utarbeider prosjektanvisninger og er faglig ansvarlig for rammeavtaler med rådgivere og entreprenører innenfor relevante områder. Stilingen rapporterer til seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver for utvikling av fagområdet bygg og konstruksjon – og for å ivareta et godt verdibevarende vedlikehold av Universitetets eiendommer
 • Være en rådgiver internt i eiendomsavdelingen for byggetekniske spørsmål og støtte interne prosjektledere og driftsorganisasjonen i planlegging og gjennomføring
 • Være en ressurs i arbeidet med vedlikeholdsplanlegging og prioritering av vedlikehold og utvikling av UiOs bygninger
 • Gjennomføre tilstandsanalyser av UiOs bygninger og være fagressurs i skadesaker
 • Være fagansvarlig ved utarbeidelse og oppfølgning av rammeavtaler knyttet til bygg

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere utdanning innen bygg/konstruksjon, fortrinnsvis på masternivå. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet. Nyutdannede oppfordres til å søke.
 • Kjennskap til relevante regelverk, standarder og litteratur innen fagområdet
 • Erfaring fra bygg, anlegg eller eiendomsforvaltning, rådgivende virksomhet og dokumentert prosjekterfaring vil bli vektlagt.
 • Erfaring med bygningsvern og vedlikehold av fredede og verneverdige bygninger vil bli vektlagt.
 • Gode IKT-ferdigheter er en forutsetning. Erfaring med bruk av FDV-system for planlegging, drift og vedlikehold vil bli vektlagt.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Som fagansvarlig for bygg ved Norges eldste universitet må du evne å ta deg frem i en kompleks organisasjon. Du samarbeider godt med andre og jobber systematisk og ryddig. Du er analytisk, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne i de arbeidene og prosjektene du jobber med. God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig sammen med gode kommunikasjonsegenskaper er en forutsetning for å lykkes i stillingen.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Arbeid i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse.
 • Stillingen SKO 1087 Overingeniør lønnes i lønnsramme kr. 604 700 – 637 900/ SKO 1181 Senioringeniør lønnes i lønnsramme kr. 626 100 – 689 600, avhengig av kompetanse og erfaring. Det kreves utdanning på masternivå og minimum 5 års relevant erfaring for å innplasseres i stillingskode 1181 Senioringeniør.
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholden

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 23.01.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS